กรรม

กรรม
กรรม

เรา Weseminathai บริษัทรับจัดสัมนาทัวร์ท่องเที่ยวที่เน้นการสัมนาท่องเที่ยวหรือทัวร์สัมนา เพื่อการพัฒนาองค์กรด้วยพลังเลขศาสตร์เบอร์โทรศัพท์มงคล ขอเสนอข้อมูลความรู้เกี่ยวกับเรื่อง “กรรม” อันเป็นอีกหัวข้อสัมนาทัวร์สัมนาที่น่าสนใจในการรับจัดสัมนา เพราะ กรรมคือการกระทำ การทำความดีคือกรรมดี ผลคือ ความสุข = บุญ การกระทำชั่ว กระทำผิด ผลคือ = บาป เพราะฉะนั้น กรรม หรือ การกระทำของเรานั่นแหละเป็นตัว กำหนดว่าเราจะไปไหน ไม่ว่าจะเป็นศาสตร์วิชาใด ทางโหราศาสตร์ ล้วนมีผลมาจากการกระทำของเราทั้งสิ้น ไม่ว่าจะเป็นศาสตร์ โหงวเฮ้ง ยิปซี วัน เดือน ปีเกิด ลายมือ ฯลฯ เหมือนดังพุทธภาษิต ที่ว่า เรามีกรรม เป็นแดนเกิด เรามีกรรม เป็นผู้ติดตาม เรามีกรรม เป็นที่พึ่งอาศัย เรามีกรรม เป็นทายาท เราทำกรรม อย่างไรไว้ย่อมได้รับผลแห่ง กรรมนั้นจะดีหรือจะชั่วก็ตาม