การท่องเที่ยว ทัวร์สัมมนา วัดพระธาตุดอยสุเทพ

ทัวร์สัมมนา
ทัวร์สัมมนา

วัดพระธาตุดอยสุเทพเป็นวัดอารามหลวงชั้นโท ราชวรวิหาร สร้างขึ้นในสมัยพระเจ้ากือนา พระมหากษัตริย์องค์ที่ 6 แห่งราชวงศ์ เม็งราย ซึ่งทัวร์สัมนา Weseminathai มีความยินดีที่จะได้นำทุกท่านท่องเที่ยวทัวร์สัมนา พัฒนาองค์กร ด้วยการท่องเที่ยวทัวร์สัมนา ในรูปแบบใหม่ เพื่อศึกษาประวัติศาสตร์แห่งเมืองเหนือ รวมทั้งท่องเที่ยวทัวร์สัมนา วัดพระธาตุดอยสุเทพ อันเป็นที่ตั้งแห่ง “พระบรมธาตุ” ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโคตมะโคดมบรมครู ของพุทธศาสนิกชนทั้งหลาย ซึ่งพระองค์นับเป็นพระพุทธเจ้าองค์ที่ 28 ของเรา ซึ่งวัดพระธาตุดอยสุเทพนี้ถือเป็น วัดพระธาตุประจำปีแพะ หรือ ปีมะแม อีกด้วย