การพัฒนาองค์กรด้วยพลังเลขศาสตร์

การพัฒนาองค์กรด้วยพลังเลขศาสตร์
การพัฒนาองค์กรด้วยพลังเลขศาสตร์

เรา Weseminathai บริษัทรับจัดสัมนาทัวร์ท่องเที่ยวเพื่อการพัฒนาองค์กรด้วยพลังเลขศาสตร์เบอร์โทรศัพท์มงคลขอเสนอข้อมูล เพื่อการจัดทัวร์สัมนาหรือทัวร์ท่องเที่ยวด้วยพลังเลขศาสตร์ เบอร์โทรศัพท์มงคลขอเสนอข้อมูลด้านเบอร์โทรศัพท์มงคลอันมีผลต่อความสำเร็จขององค์กรคือ พลังตัวเลข 37 73 เบอร์โทรศัพท์ที่มีเลข 37 73 ย่อมมีผลต่อการติดต่อเจรจาการทำงาน เพราะหากองค์กรใช้ตัวเลขคู่นี้ในทำงานย่อมทำให้พนักงานติดพลังด้านลบ เนื่องจากว่าเป็นเลขศาสตร์เบอร์แรงการลบ การทำงานย่อมต้องใช้พลังความพยายามสูง อยู่เฉยๆ ก็มีเรื่องเข้ามาทำให้ต้องแก้ปัญหาตลอดเวลา เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเบอร์แรงเรียกงานเข้า มากกว่าเบอร์มงคลสบายใจชิวๆ อีกทั้งทำให้พนักงานเป็นคนแข็งกร้าว ไม่ยอมฟังใครง่ายๆ เรียกว่า ไม่เหมาะในการใช้อย่างยิ่ง สรุป 73 37 ไม่ควรใช้ในการติดต่อ เพราะทำให้ยากลำบากมากกว่า สุขสบาย ครับ