ต้นไม้ประจำชาติราชพฤกษ์

ต้นไม้ประจำชาติราชพฤกษ์
ต้นไม้ประจำชาติราชพฤกษ์

เรา Weseminathai บริษัทรับจัดสัมมนาทัวร์ท่องเที่ยวเพื่อการพัฒนาองค์กรด้วยพลังเลขศาสตร์เบอร์โทรศัพท์มงคล ขอเสนอข้อมูลเพื่อใช้ประกอบการรับจัดสัมนาทัวร์ท่องเที่ยวให้กับผู้สนใจรับจัดสัมมนานำไปใช้อธิบายในระหว่างการรับจัดสัมมนาคือเรื่องราวของความเป็นไทยได้แก่ ดอกไม้ประจำชาติไทย ดอกราชพฤกษ์ หรือชื่อภาษาอังกฤษเรียกว่า Cassia Fitula อันเป็นต้นไม้ประจำท้องถิ่นของเอเชียใต้และในเขตสุวรรณภูมิ ซึ่งต้นราชพฤกษ์ ได้รับการยกย่องและเชื่อว่าเป็นไม้มงคล ที่จะนำความรุ่งเรืองและความสำเร็จแก่ผู้เพาะปลูกต้นราชพฤกษไว้ในขอบเขตของบ้านเรือน ซึ่งต้นราชพฤกษ์ได้รับการรับรองให้เป็นต้นไม้ประจำชาติไทยในวันที่ 26 ตุลาคม 2544 เช่นเดียวกับ สัตว์ประจำชาติ คือ ช้างไทย และ สถาปัตยกรรมประจำชาติ คือ ศาลาไทย ซึ่งลักษณะของต้นราชพฤกษ์ เป็นไม้ยืนต้น มีดอกสีเหลืองออกมาเป็นพวงหรือเป็นช่อระย้า ฝักแก่ต้มทำยาระบาย ักอ่อนต้มขับเสมหะ และใบสามารถนำมาทำยา ซึ่งต้นราชพฤษ์ยังมีดอกสีเหลืองคล้ายสีวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯหรือล้นเกล้ารัชกาลที่ 9 ของเรา