ทัวร์สัมมนาพระราชวังบางปะอิน

ทัวร์สัมนาพระราชวังบางปะอิน
ทัวร์สัมนาพระราชวังบางปะอิน

เรา Weseminathai บริษัทรับจัดสัมนา ท่องเที่ยวและ เพื่อการพัฒนาองค์กร โดยการรับจัดสัมนาทัวร์ท่องเที่ยว โดยการใช้ วิชาเลขศาสตร์ เบอร์โทรศัพท์มงคล เพื่อให้องค์กรได้รับการพัฒนา และได้รับความบันเทิง ระหว่างการสัมนาท่องเที่ยว ขอเสนอสถานที่สำหรับจัดสัมนา ทัวร์สัมนา ทัวร์ท่องเที่ยว คือ พระราชวังบางปะอิน พระราชวังบางปะอิน เป็นพระราชวังที่สร้างขึ้นในสมัยสมเด็จพระเจ้าปราสาททอง พระมหากษัตริย์ในสมัยอยุธยาแห่งราชวงศ์ปราสาททอง ซึ่งพระองค์ทรงใช้เป็นที่แปรพระราชฐาน เพื่อเสด็จสำราญอริยาบท ภายนอกพระบรมมหาราชวังแห่งอยุธยา ซึ่งภายหลังพระราชวังบางปะอินได้ถูกทิ้งร้างไป หลังจากภาวะสงคราม และได้รับการบูรณะอีกครั้ง ในรัชสมัยของพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวหรือรัชกาลที่ 4 และ รัชกาลที่ 5  สมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้ทรงทำการสร้างพระราชวังในแบบต่างๆ ในแบบไทย ฝรั่ง จีน