บริษัทรับจัดสัมมนากาญจนบุรี

บริษัทรับจัดสัมมนากาญจนบุรี
บริษัทรับจัดสัมมนากาญจนบุรี

เรา Weseminathai บริษัทรับจัดสัมมนาทัวร์สัมมนา ทัวร์สัมมนาราคาถูก ขอเสนอข้อมูลรับจัดสัมมนาทัวร์สัมมนาราคาถูก สถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมระดับโลกเพราะในแต่ละปีมีนักท่องเที่ยวไปเที่ยวจังหวัดกาญจนบุรีมากมายหลายล้านคน เนื่องจากจังหวัดกาญจนบุรีเป็นจังหวัดประวัติศาสตร์ในสมัยต่างๆทำให้มีสถานที่ท่องเที่ยวดังนี้

  1. รับจัดสัมมนาทัวร์สัมนาท่องเที่ยวราคาถูก พิพิธภัณฑ์สงครามโลกครั้งที่ 2 Jeath Musuem เป็นสถานที่ท่องเที่ยวสำหรับเรียนรู้ประวัติศาสตร์สงครามโลกครั้งที่ 2 เมื่อครั้งญี่ปุ่นต้องการสร้างสะพานและรางรถไฟเชื่อมต่อไปยังประเทศพม่าหรือเมียนม่าร์ ในปีพุทธศักราช 2484 ซึ่งภายในพิพิธภัณฑ์มีการจำลองสถานที่ที่เชลยสงครามชาวยุโรปอยู่อาศัยในประเทศไทยโดยทำเป็นเพิ่งพักอาศัยที่ทำจากไม้ไผ่ ภายในพิพิธภัณฑ์มีเรื่องราวชีวิตความเป็นอยู่ของเชลยสงครามสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 และ อาวุธ เครื่องใช้ สมัยสงครามโลกครั้งที่ 2
  2. รับจัดสัมมนาทัวร์สัมนาท่องเที่ยวราคาถูก ล่องเรือเที่ยว แม่น้ำแม่กลอง แม่น้ำแควใหญ่และแม่น้ำแควน้อย เป็นสถานที่ท่องเที่ยวในทางน้ำสามารถล่องเรือเร็วจากพิพิธภัณฑ์สงครามโลก ไปถึงสะพานข้ามแม่น้ำแคว หรือ เช่าแพเทคในการชมความสวยงามของภูเขาและแม่น้ำ ภายในมีเครื่องดื่มและอาหารไว้บริการตามแต่ความต้องการในการบริการ
  3. รับจัดสัมมนาทัวร์สัมมนาราคาถูกเที่ยวสะพานข้ามแม่น้ำแคว สถานีรถไฟสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 ซึ่งสามารถนั่งรถไฟเที่ยวชมบรรยากาศความสวยงามของจังหวัดกาญจนบุรีระหว่างสองข้างทางมี ความสวยงามของภูเขาสีเขียว นาข้าว ไร่มันสัมปะหรัง สวนผักต่างๆ รวมถึง สวนดอกไม้ เช่น ดอกดาวเรือง เป็นต้น ซึ่งในอดีตรางรถไฟสายนี้เคยมีความยาวถึง 415 กิโลเมตร ในไทยยาว 304 กิโลเมตร และ เมียนม่าร์ยาว 111 กิโลเมตร