บริษัทรับจัดสัมมนาราคาถูกเชียงราย

บริษัทรับจัดสัมมนาราคาถูกเชียงราย
บริษัทรับจัดสัมมนาราคาถูกเชียงราย

เรา Weseminathai บริษัทรับจัดสัมมนาทัวร์สัมมนาราคาถูก ขอเสนอข้อมูลรับจัดสัมมนาทัวร์สัมมนาราคาถูกเชียงราย เพราะเชียงรายเป็นจังหวัดภาคเหนือเป็นจังหวัดที่อยู่ในอาณาจักรล้านนา เป็นจังหวัดที่เงียบสงบอากาศดีเย็นสบายทำให้มีผู้คนนิยมชมชอบท่องเที่ยวจังหวัดเชียงราย ซึ่งจังหวัดเชียงรายมีสถานที่น่าเที่ยวในตัวจังหวัดเชียงรายดังนี้

  1. ผู้รับจัดสัมมนาทัวร์สัมมนาราคาถูกสามารถเที่ยวชมความสวยงามของหอนาฬิกาเชียงราย ซึ่งเป็นฝีมือของศิลปินแห่งชาติอาจารย์ เฉลิมชัย โฆษิตภิพัฒน์ ที่ได้รังสรรค์ผลงานศิลปะที่อยู่ในภาพวาดและจินตนาการของอาจารย์ เฉลิมชัย ให้ออกมาสู่โลกแห่งความเป็นจริง ซึ่งเราสามารถชมความสวยงามของหอนาฬิกาจังหวัดเชียงรายได้ในยามค่ำคืนพร้อมกับฟังดนตรีบรรเลงเพลงเชียงรายรำลึกและแสงสีตระการตา
  2. วัดพระแก้วเชียงรายเป็นวัดเก่าแก่ที่มีการค้นพบพระแก้วมรกต พระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองของไทย ซึ่งมีการค้นพบโดยบังเอิญจากการที่พระเจดีย์ถูกฟ้าผ่าเจ้าอาวาสได้ค้นพบพระพุทธรูปในเจดีย์โบราณพอกปูนเมื่อกระเทาะออกมาจึงได้พบพระพุทธรูปสีเขียวทั้งองค์ จึงเรียกว่า พระแก้วมรกตทั้งๆที่จริงแล้วคือ หินหยก หรือ พระพุทธรูปหยก แต่เข้าใจผิดว่าสีเขียวทั้งองค์คือ มรกต เพราะรู้จักแต่มรกต
  3. อนุสาวรีย์พ่อขุนเม็งรายแห่งราชวงศ์เม็งราย ผู้รวบรวมดินแดนทางภาคเหนือล้านนาให้เป็นปึกแผ่นพระองค์เป็นกษัตริย์แห่งเชียงแสนหิรัญเงินยาง แต่ทรงใช้นโยบายทางการทหารและทรงพระปรีชาสามารถ จึงรวบรวมดินแดนทางเหนือให้เป็นปึกแผ่นได้สำเร็จในปีพุทธศักราช 1841