ปัญหาองค์กรกับเบอร์โทรศัพท์ไม่มงคล

ปัญหาองค์กรกับเบอร์โทรศัพท์ไม่มงคล
ปัญหาองค์กรกับเบอร์โทรศัพท์ไม่มงคล

เรา Weseminathai บริษัทจัดสัมนาทัวร์ท่องเที่ยวและพัฒนาองค์กรด้วยพลังเลขศาสตร์เบอร์โทรศัพท์ขอนำเสนอปัญหาขององค์กรเกี่ยวกับการใช้เบอร์โทรศัพท์ไม่มงคล

  1. ปัญหาเรื่องการเจรจาค้าขายเพราะหากเบอร์โทรศัพท์ที่ใช้มีตัวเลขศัตรูการที่จะค้าขายให้ประสบผลสำเร็จ หรือ ติดต่อเจรจาการงานให้ประสบผลสำเร็จย่อมเป็นไปได้ยาก
  2. ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับพนักงานเพราะพนักงานคือบุคลากรที่สำคัญที่สุด หากพนักงานใช้เบอร์โทรศัพท์ที่มีแต่ปัญหาและอุปสรรคย่อมทำให้เป้าหมายขององค์กร ไม่เป็นไปตามความต้องการ
  3. ปัญหาที่จะเกิดขึ้นในการขาดการพัฒนาองค์กร เพราะเบอร์โทรศัพท์มงคลย่อมก่อให้เกิดความคิดที่กระตือรือร้น พัฒนาสิ่งใหม่ให้เกิดประโยชน์ แต่หากใช้เบอร์ไม่มงคลย่อมขาดการพัฒนาที่ดี