พระพุทธรูปทองคำ พระพุทธสุโขทัยไตรมิตร

พระพุทธรูปทองคำ พระพุทธสุโขทัยไตรมิตร
พระพุทธรูปทองคำ พระพุทธสุโขทัยไตรมิตร

เรา Weseminathai บริษัทรับจัดสัมนาทัวร์ท่องเที่ยวขอเชิญทุกท่านร่วมจัดทัวร์สัมนาท่องเที่ยวพลังเลขศาสตร์เบอร์โทรศัพท์มงคลและร่วมนมัสการพระคู่บ้านคู่เมืองของชาวไทยนับแต่สมัยสุโขทัย พระนามว่า “พระพุทธมหาสุวรรณปฏิมากร” หรือ “หลวงพ่อทองคำ” ณ.วัดไตรมิตร ซึ่งอยู่ในเขตเยาวราช กรุงเทพมหานครของเรานี่เอง ซึ่งพระพุทธรูปทองคำองค์นี้ได้รับการเคลื่อนย้ายมาจากจังหวัดสุโขทัย ในรัชสมัยของพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชหรือรัชกาลที่ 1 ของเรานี่เอง ซึ่งพระพุทธรูปเดิมนั้นประดิษฐานอยู่ ณ.วัดมหาธาตุสุโขทัย และได้รับการปกปิดด้วยการพอกปูนมาอย่างยาวนานเพื่อป้องกันการลักขโมยและเคลื่อนย้ายมากรุงเทพมหานครประดิษฐาน ณ.วัดโพธิ์หรือวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม และได้ถูกเคลื่อนย้ายไปประดิษฐาน ณ.วัดพระยาไกร ต่อเมื่อวัดพระยาไกรร้าง จึงได้รับการเคลื่อนย้ายมาประดิษฐาน ณ.วัดไตรมิตร ต่อเมื่อมีการเคลื่อนย้ายองค์พระประดิษฐาน ณ.วิหารหลังใหม่ได้เกิดอุบัติเหตุขึ้นองค์พระกระแทกกับพื้น ทำให้มองเห็นแสงสีทองด้านในองค์พระ เมื่อกระเทาะปูนออกจึงได้พบ พระพุทธรูปทองคำ