พัฒนาองค์กร Team Building

พัฒนาองค์กร Team Building
พัฒนาองค์กร Team Building

เรา Weseminathai บริษัทรับจัดสัมมนา เพื่อพัฒนาองค์กร ด้วยพลังโหราศาสตร์ เลขศาสตร์เบอร์มงคล ขอเสนอการจัดสัมมนา พัฒนาองค์กร Team Building ที่ได้ผลจริงในการนำไปใช้พัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน โดยมีองค์ประกอบการจัดสัมมนาดังนี้

  1. การจัดสัมมนาท่องเที่ยว เพื่อพัฒนาองค์กรโดยการนำบุคลากรในองค์กรไปอบรมในสถานที่ต่างๆ ต่ามแต่องค์กรต้องการ เพื่อเป็นการสร้าง ความตระหนักรู้ถึงการพัฒนา เพื่อองค์กรและพัฒนาพนักงานในองค์กร
  2. การสร้าง Team Building โดยพลังแห่งตัวเลขศาสตร ์โดยปรับเปลี่ยนตัวเลขเบอร์โทรศัพท์ ให้มีความสอดคล้องกับการทำงานในแต่ละสาขาอาชีพ แผนก และ หน้าที่การงาน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์กร
  3. ความสำเร็จขององค์กรที่เกิดจากการสัมมนา เพื่อเปลี่ยนแปลงให้องค์กรสามารถสร้างรายได้ และ ชื่อเสียงแก่องค์กร รวมถึงการมีพนักงานในองค์กรที่มีคุณภาพอันเป็นส่วนสำคัญของความสำเร็จ