รับจัดทัวร์วัดสระเกศหรือบรมบรรพต

รับจัดทัวร์วัดสระเกศหรือบรมบรรพต

รับจัดทัวร์วัดสระเกศหรือบรมบรรพต

เรา Weseminathai บริษัทรับจัดสัมมนาทัวร์ท่องเที่ยวเพื่อการสนับสนุนพัฒนาองค์กรด้วยพลังเลขศาสตร์เบอร์โทรศัพท์มงคล ขอเสนอสถานที่รับจัดสัมนาทัวร์ท่องเที่ยวเพื่อการสนับสนุนการรับจัดสัมมนาทัวร์ท่องเที่ยวให้มีความหลากหลายในการรับจัดสัมมนามากยิ่งขึ้นไป ขอเสนอข้อมูลของ วัดสระเกศหรือบรมบรรพต สถานที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ(จากอินเดีย) ซึ่งเดิมทีวัดสระเกศหรือบรรมบรรพต ภูเขาทอง ถูกสร้างเพื่อเป็นวัดหลวงบรรจุพระบรมสารีริกธาตุในแบบทรงปรางค์ของขอมโบราณ เพราะเป็นตัวแทนแห่งเขาพระสุเมรุศูนย์กลางแห่งจักรวาล โดยสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวหรือล้นเกล้ารัชกาลที่ 3 แห่งราชวงศ์จักรี เป็นผู้สั่งสร้างขึ้น แต่ด้วยเหตุที่เป็นพระปรางค์องค์ใหญ่ติดคลองทำให้พื้นดินที่รองรับพระเจดีย์ทรงปรางค์ทรุดถล่มลงมาไม่สามารถสร้างต่อได้และถูกทิ้งไว้ เมื่อถึงสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวหรือล้นเกล้ารัชกาลที่ 4 ทรงมีพระดำริสร้างเจดีย์ทรงระฆังแบบลังกา ไว้ด้านบนเหนือเจดีย์ปรางค์ที่ทรุดถล่มลงมา ต่อมาในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวหรือล้นเกล้ารัชกาลที่ 5 ทรงรับพระบรมสารีริกธาตุที่ประเทศอังกฤษได้ค้นพบในประเทศอินเดีย เพื่อนำพระบรมสารีริกธาตุบรรจุไว้ในภูเขาทองแห่งนี้และชื่อวัดสระเกศนี้ได้มาจากประวัติล้นเกล้ารัชกาลที่ 1 ทรงสระพระเกศาและทำความสะอาดร่างกายก่อนเสด็จพระราชดำเนินเข้าสู่กรุงเทพฯเมื่อครั้งจะปราบดาภิเษกขึ้นเป็นกษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี