รับจัดทัวร์สัมมนาด้วยพลังเลขศาสตร์เบอร์โทรศัพท์มงคล

รับจัดทัวร์สัมนาด้วยพลังเลขศาสตร์เบอร์โทรศัพท์มงคล
รับจัดทัวร์สัมนาด้วยพลังเลขศาสตร์เบอร์โทรศัพท์มงคล

สวัสดีครับท่านสมาชิกทุกท่าน เรา Weseminathai บริษัทผู้รับจัดทัวร์สัมนาท่องเที่ยวและพัฒนาองค์กร ด้วยพลังเลขศาสตร์เบอร์โทรศัพท์มงคล ขอเสนอแนะนำวัดน่าเที่ยวเพื่อการจัดทัวร์สัมนาหรือทัวร์ท่องเที่ยว ซึ่งวัดที่เราขอแนะนำวันนี้คือ วัดมหาธาตุสุโขทัย ซึ่งถือได้ว่าเป็นวัดในพระบรมมหาราชวังในสมัยสุโขทัย โดยเป็นวัดที่มีพระจำพรรษาอยู่ภายในบริเวณวัดอีกด้วย ซึ่งวัดมหาธาตุสุโขทัยนี้สร้างขึ้นในสมัยพระมหากษัตริย์ราชวงศ์สุโขทัย ซึ่งภายในวัดประกอบด้วยเจดีย์ทรงพุ่มข้าวบิณฑ์ สำหรับบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ โบสถ์ วิหารแบบสมัยสุโขทัยที่มีเสาลดหลั่นกันเพื่อรองรับหลังคา พระพุทธรูปยืนหรือพระอัฐารส พระพุทธรูปที่มีพุทธลักษณะงดงามตามแบบสุโขทัย และ เจดีย์ทรงต่างๆ ตามยุคสมัยและโบราสถานอื่นๆอีกมากมาย ซึ่งวัดมหาธาตุสุโขทัย ยังได้รับการรับรองให้เป็นมรดกโลกจาก UNESCO อีกด้วย