รับจัดทัวร์สัมมนานครปฐม

รับจัดทัวร์สัมมนานครปฐม
รับจัดทัวร์สัมมนานครปฐม

เรา Weseminathai บริษัทรับจัดสัมมนาทัวร์ท่องเที่ยวเพื่อการสนับสนุนพัฒนาองค์กร รับจัดสัมมนาทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ มีความเชี่ยวชาญในการรับจัดสัมมนาเพื่อความสำเร็จขององค์กรขอเสนอสถานที่สำหรับรับจัดสัมมนาในจังหวัดนครปฐม จังหวัดนครปฐมเป็นจังหวัดที่อยู่ใกล้กับกรุงเทพมหานครเป็นจังหวัดที่ห่างไกลจากกรุงเทพมหานครเพียงหนึ่งชั่วโมงหรือราว 60 กิโลเมตร โดยจังหวัดนครปฐมเป็นจังหวัดที่เป็นเมืองสำคัญตั้งแต่สมัยทวารวดีเพราะเป็นเมืองโบราณแห่งดินแดนสุวรรณภูมิเป็นแหล่งค้าขายสินค้าที่นำมาจากประเทศต่างๆ แหล่งการเกษตรเพาะปลูกพืชและปลูกข้าวและยังเป็นแหล่งสำคัญของการเผยแผ่พระพุทธศาสนาที่ได้รับอิทธิพลจากอินเดียโดยมีตำนานของเจ้าเมืองผู้สร้างเจดีย์องค์สำคัญพระปฐมเจดีย์ในเรื่องราวของ”พระยากงและพระยาพาน” ซึ่งเจดีย์แห่งนี้ปัจจุบันมีความสูงขึ้นถึง 120 เมตรเพราะได้รับการบูรณะปฏิสังขรณ์ขึ้นมาใหม่โดยทำการครอบเจดีย์องค์เก่าในสมัยรัชกาลที่ 4 พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว นอกจากนี้นครปฐมยังมีแหล่งท่องเที่ยวสำคัญ เช่น ตลาดน้ำดอนหวาย ฟาร์มจระเข้สามพราน การแสดงทางวัฒนธรรม Rose garden เป็นต้น