รับจัดทัวร์สัมมนาราคาถูกภาคเหนือ

รับจัดทัวร์สัมมนาราคาถูกภาคเหนือ
รับจัดทัวร์สัมมนาราคาถูกภาคเหนือ

เรา Weseminathai บริษัทรับจัดสัมมนาทัวร์สัมมนาราคาถูก ขอเสนอข้อมูลรับจัดสัมมนาทัวร์สัมมนาราคาถูกท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ ในเขตกำแพงเมืองเชียงใหม่ เพราะเราต้องการให้ผู้รับจัดสัมมนาทัวร์สัมมนาราคาถูกได้รู้จักสถานที่เดินเที่ยวหรือปั่นจักรยานเที่ยวซึ่งสามารถเที่ยวชมได้ในหลายๆจุดดังนี้

  1. ผู้เข้ารับจัดสัมมนาทัวร์สัมมนาราคาถูกสามารถเที่ยวชมวัดพระสิงห์ วัดคู่บ้านคู่เมืองเชียงใหม่ ซึ่งวัดพระสิงห์แห่งนี้อยู่ภายในกำแพงเมืองเชียงใหม่ เคยประดิษฐานพระพุทธสิหิงค์อยู่ภายในวิหารน้อยข้างพระเจดย์ทรงล้านนา และยังสามารถกราบสักการะรูปหล่อหุ่นขี้ผึ้งเหล่าเกจิพระอริยะสงฆ์ที่อยู่ภายในวิหารอีกข้างซึ่งมีหลวงพ่อโต พรหมรังสี เป็นต้น
  2. ผู้เข้ารับจัดสัมมนาทัวร์สัมนาราคาถูกสามารถเที่ยวชมวัดเจดีย์หลวงซึ่งภายในวัดเจดีย์หลวงมีเจดีย์องค์ใหญ่หักกลางที่ครั้งหนึ่งเคยประดิษฐานพระแก้วมรกตอยู่ในซุ้มเจดีย์วัดเจดีย์หลวงแห่งนี้ และภายในวัดเจดีย์หลวงแห่งนี้ยังมีเสาหลักเมืองอยู่ภายในเขตวัดอีกด้วย
  3. ประตูท่าแพผู้เข้ารับจัดสัมมนาทัวร์สัมมนาราคาถูกสามารถเดินเที่ยวชมคูเมืองในหลายๆทิศของเมืองเชียงใหม่และสามารถถ่ายรูปกำแพงเมืองและลานประตูเมือง ณ ประตูท่าแพถือได้ว่าเป็นอีกสถานที่สำหรับนั่งสนทนาและพักผ่อนระหว่างการเที่ยวชมความสวยงามของวัดวา อาราม และคูเมืองเชียงใหม่โดยรอบ