รับจัดทัวร์สัมมนาสระบุรี

รับจัดทัวร์สัมมนาสระบุรี
รับจัดทัวร์สัมมนาสระบุรี

เรา Weseminathai  บริษัทรับจัดสัมมนาทัวร์ท่องเที่ยวผู้มีความเชี่ยวชาญการรับจัดสัมมนาทั้งการจัดสัมมนาให้ชาวไทยและชาวต่างชาติขอเสนอสถานที่สำหรับรับจัดสัมมนาเพื่อนำไปประกอบการรับจัดสัมมนาจังหวัดสระบุรี จังหวัดสระบุรีเป็นจังหวัดที่อยู่ห่างจากกรุงเทพมหานครประมาณ 2 ชั่วโมงในการเดินทางเป็นจังหวัดที่มีความอุดมสมบูรณ์มีทั้งภูเขาเขียวขจี พื้นที่สำหรับการเพาะปลูกพืชทางการเกษตร โดย สามารถปลูกพืชเศรษฐกิจ เช่น ข้าว ข้าวโพด ต้นทานตะวันและนำ ดอกทานตะวันมาใช้ประโยชน์หรือเป็นพื้นที่สำหรับการท่องเที่ยว นอกจากนี้ยังมีสถานที่สำคัญในการท่องเที่ยว เช่น วัดพระพุทธบาทสระบุรี ซึ่งเป็นรอยพระพุทธบาทของพระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันพระพุทธเจ้าโคตมโคดมพุทธเจ้า อันเป็นรอยพระพุทธบาทที่ค้นพบในสมัยสมเด็จพระเจ้าทรงธรรมพระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์สุโขทัย และ ยังมีวัดพระพุทธฉายอันเป็นอีกสถานที่หนึ่งที่ม ีเงาของพระพุทธเจ้า องค์ปัจจุบัน และยังมีเขื่อนสำคัญของจังหวัดสระบุรีคือ เขื่อนป่าศักดิ์ชลสิทธิ์อันเป็นแหล่งน้ำสำคัญของจังหวัด