รับจัดทัวร์สัมมนาหัวหิน

รับจัดทัวร์สัมมนาหัวหิน
รับจัดทัวร์สัมมนาหัวหิน

เรา Weseminathai บริษัทรับจัดสัมมนาทัวร์สัมมนาที่ให้บริการรับจัดสัมมนา team building ทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ รับจัดสัมมนาทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัด ขอเสนอสถานที่รับจัดสัมมนาที่ได้รับความนิยมจัดสัมมนาได้แก่ หัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพราะหัวหินเป็นอีกสถานที่ที่ได้รับความนิยมสำหรับบริษัทรับจัดสัมมนานำนักท่องเที่ยวไปอบรมสัมมนาค้างคืน เพราะหัวหินเป็นอำเภอที่อยู่ติดกับทะเลฝั่งอ่าวไทยเป็นอำเภอมี่มีชายหาดสวยงามสำหรับพักผ่อนหย่อนใจเพราะความยาวของชายหาดขาวสวยและน้ำใสกว่า 4.9 กิโลเมตร ซึ่งมีควายาวของชายหาดขาวสวยน้ำทะเลสไปถึงเขาตะเกียบทำให้มีสิ่งอำนวยความสำราญใจเกิดขึ้นมากมาย เช่น โรงแรม รีสอรต์ สำหรับพักค้างแรม ร้านอาหารอร่อยๆมากมาย ร้านซักผ้า อินเตอร์เน็ต รวมถึงสถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆ เช่น เพลินวานหัวหิน สถานีรถไฟหัวหิน black mountain water park สวนน้ำขนาดใหญ่ วัดห้วยมงคล ไร่องุ่น ฟาร์มแกะ ตลาดน้ำ ฯลฯ ซึ่ง หัวหินเป็นอำเภอที่อยู่ห่างจากกรุงเทพเกือบ 200 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง 50 นาที มุ่งสู่ทิศใต้ของไทย ซึ่ง หัวหินเป็นอำเภอที่มีผู้คนไปอาศัยอยู่ในช่วงรัชกาลที่ 3 สมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวโดยมีผู้คนเริ่มเดินทางหาทีาอยู่อาศัยใหม่จากเหนือลงใต้และได้ค้นพบสถานที่ติดทะเลมีชายหาดและกลุ่มหินแหลม พร้อมทั้งที่ทำมาหากินใหม่ที่อุดมสมบูรณ์ ซึ่งสามารถทำใาหากินได้ทั้งทางการเกษตรและทำการประมงจึงมีผู้คนเลือกอยู่อาศัยในที่แห่งนี้ ซึ่งชื่อนามเรียกขานที่แห่งนี้ว่า”หัวหิน” มาจากพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระนเรศวรฤทธิ์ เป็นผู้ตั้งชื่อนี้ให้