รับจัดสัมนาทัวร์ท่องเที่ยวสามเหลี่ยมทองคำ

รับจัดสัมนาทัวร์ท่องเที่ยวสามเหลี่ยมทองคำ
รับจัดสัมนาทัวร์ท่องเที่ยวสามเหลี่ยมทองคำ

เรา Weseminathai  บริษัทรับจัดสัมนาทัวร์ท่องเที่ยว เพื่อการพัฒนาองค์กรด้วยพลังเลขศาสตร์เบอร์โทรศัพท์ขอเสนอสถานที่สำหรับรับจัดสัมนาทัวร์ท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมในการทัวร์สัมนาท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงราย สามเหลี่ยมทองคำเป็นสถานที่ที่สามารถมองเห็นดินแดนสามประเทศได้แก่ ไทย พม่า ลาว ซึ่งจุดตัดของสามประเทศถูกแบ่งโดยแม่น้ำ สองสาย ได้แก่ แม่น้ำโขง และ แม่น้ำรวก ซึ่งแม่น้ำโขงถือได้ว่าเป็นแม่น้ำที่มีความยาวอันดับ 8 ของโลก มีความยาวประมาณ 6 พันกิโลเมตร โดยประมาณ ซึ่งแม่น้ำโขงแบ่งดินแดนไทยและลาว ส่วน แม่น้ำรวก แบ่งดินแดนไทยและพม่า และดินแดนสามเหลี่ยมทองคำนี้มีชื่อเสียงมากในสมัยที่มีการผลิต ฝิ่น เพราะฝิ่นมีการลำเลียงผ่านดินแดนสามเหลี่ยมทองคำแห่งนี้โดยผ่านเส้นทางธรรมชาติ เข้าสู่เมืองไทย