รับจัดสัมมนากรุงเทพมหานครวัดโพธิ์

รับจัดสัมมนากรุงเทพมหานครวัดโพธิ์
รับจัดสัมมนากรุงเทพมหานครวัดโพธิ์

เรา Weseminathai บริษัทรับจัดสัมมนาเพื่อการสนับสนุนพัฒนาองค์กร เราเชี่ยวชาญ รับจัดสัมมนานำเที่ยวทั้งชาวไทยและรับจัดสัมมนานำเที่ยวชาวต่างชาติ ขอเสนอข้อมูลประกอบการรับจัดสัมมนาเกี่ยวกับสถานที่สำหรับท่องเที่ยวในกรุงเทพมหานคร สถานที่สำหรับท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมอีกที่คือ วัดพระเชตุพนฯ ซึ่งเป็นวัดเก่าแก่มีมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานีแต่เมื่อถึงสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชได้ทรงทำการสร้างพระราชวังก็ทรงดำริให้มีการมีการบูรณะปฏิสังขรณ์และสร้างวิหาร หอระฆังใหม่ขึ้นมา ทำให้ทรงใช้เวลาถึง 7 ปี ในการสร้างวัดพระเชตุพนฯ ต่อเมื่อเวลาผ่านไปในสมัยของสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงสร้างพระนอนขึ้น ทรงใช้เวลาถึง 14 ปีในการบูรณะและปฏิสังขรณ์วัดโพธิ์ขึ้นมาใหม่อีกครั้ง โดยมี สถานที่สำหรับเข้ากราบนมัสการ สวดมนต์ มากมาย เช่น พระนอนวัดโพธิ์ ซึ่งมีความยาวถึง 46 เมตร ก่ออิฐถือปูนปิดทองพระนอนแบะมีการประดับพระบาทด้วยภาพมงคล 108 ประดับมุก หรือจะเป็นพระอุโบสถที่ประดิษฐานพระพุทธเทวปฏิมากร แล้วอัฐิของพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช เจดีย์ 4 รัชกาลที่สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 1 สีเขียว รัชกาลที่ 3 อุทิศให้แก่รัชกาลที่ 2 สีขาว และของพระองค์เองสีเหลือง และรัชกาลที่ 4 สีน้ำเงิน เหฃ่านี้เป็นต้น