รับจัดสัมมนากรุงเทพมหานครเที่ยวเกาะรัตนโกสินทร์ ตอน 2

รับจัดสัมมนากรุงเทพมหานครเที่ยวเกาะรัตนโกสินทร์
รับจัดสัมมนากรุงเทพมหานครเที่ยวเกาะรัตนโกสินทร์

เรา Weseminathai บริษัทบริการรับจัดสัมมนาทัวร์สัมมนาราคาถูก ขอเสนอข้อมูลบริการรับจัดสัมมนาทัวร์สัมมนาราคาถูกเที่ยวกรุงเทพมหานครรอบเกาะรัตนโกสินทร์ ตอนที่ 2 ซึ่งสถานที่ที่เราสามารถเดินเที่ยวได้รอบๆ เกาะรัตนโกสินทร์คือ

  1. ศาลหลักเมืองกรุงเทพมหานครเป็นสถานที่ที่รัชกาลที่ 1 ทรงสร้างไว้ตั้งแต่ตั้งพระนครเพื่ออัญเชิญเทพต่างๆ มาปกป้องรักษาเมืองตามความเชื่อของศาสนาพราหมณ์ มีเสาหลักเมืองอยู่ภายในศาลหลักเมือง ซึ่งเสาปัจจุบันเป็นเสาที่รัชกาลที่ 4 พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงดำริให้มีการนำเสาต้นใหม่เข้ามาแทนต้นเดิมที่มีมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 1
  2. กระทรวงกลาโหมเป็นตึกทรงฝรั่งที่ทรงดำริให้มีการสร้างในแบบยุโรปเพื่อเป็นสัญลักษณ์แห่งการพัฒนาประเทศไทยให้เจริญรุ่งเรืองทัดเทียมนานาอารยะประเทศ ด้านหน้ามีการนำปืนใหญ่โบราณที่มีมาแต่สมัยรัชกาลที่ 1 สมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชมาประดับตกแต่งไว้หน้ากระทรวงกลาโหม
  3. ถนนราชดำเนินเป็นถนนหลวงที่รัชกาลที่5 สมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงดำริให้มีการสร้างขึ้นตามแบบประเทศฝรั่งเศส คือ ถนนชองเอลิเซ่ แห่งกรุงปารีส แบ่งเป็น ถนนราชดำเนินในติดพระบรมมหาราชวัง ถนนราชดำเนินกลางมีอนุสารีย์ประชาธิปไตยอยู่ตรงกลาง และถนนราชดำเนินนอกมีพระที่นั่งอนันตสมาคมเป็นจุดสิ้นสุด