รับจัดสัมมนาตลาดน้ำดำเนินสะดวก

รับจัดสัมมนาตลาดน้ำดำเนินสะดวก
รับจัดสัมมนาตลาดน้ำดำเนินสะดวก

เรา Weseminathai บริษัทรับจัดสัมมนาทัวร์ท่องเที่ยว รับจัดสัมมนาชาวไทยและรับจัดสัมมนาชาวต่างชาติ รับจัดสัมมนาท่องเที่ยวในกรุงเทพมหานครและรับจัดสัมมนาท่องเที่ยวต่างจังหวัด ขอเสนอข้อมูลการรับจัดสัมมนาท่องเที่ยวตลาดน้ำดำเนินสะดวก ราชบุรี ตลาดน้ำดำเนินสะดวกเป็นสถานที่สำหรับท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ เพราะเป็นตลาดเก่าแก่โบราณมีมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 4 เพราะคลองดำเนินสะดวกเริ่มขุดเชื่อมต่อแม่น้ำสองสายคือ แม่น้ำท่าจีน ซึ่งเป็นลำน้ำสาขาของแม่น้ำเจ้าพระยา โดยไหลผ่านจังหวัดนครปฐม เรียกแม่น้ำนครชัยศรี ผ่านจังหวัดสมุทรสาครเรียกว่าแม่น้ำท่าจีน เพราะอดีตเคยเป็นท่าเรือสินค้าจากประเทศจีน ส่วนแม่น้ำอีกเส้นที่คลองดำเนินสะดวกเชื่อมต่อคือ แม่น้ำแม่กลอง เพราะเป็นแม่น้ำที่ไหลมาจาก แม่น้ำแควน้อย อุทยานแห่งชาติไทรโยค และแม่น้ำแควใหญ่ อุทยานแห่งชาติเอราวัณ เมื่อทั้งสองแม่น้ำบรรจบกันที่วัดชนะสงครามจึงเกิดเป็นแม่น้ำแม่กลอง ไหลผ่านมาจากจังหวัดกาญจนบุรีถึงจังหวัดสมุทรสงครามออกสู่ทะเล พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 ทรงดำริให้มีการเชื่อมต่อแม่น้ำทั้งสองสายแม่น้ำแม่กลองและแม่น้ำท่าจีน ผ่านคลองดำเนินสะดวก 32 กิโลเมตร ใช้เวลาขุดตั้งแต่เริ่ม พุทธศักราช 2409-2411 ประมาณ 3 ปี จึงแล้วเสร็จ ทำให้ชาวบ้านใช้เป็นเส้นทางคมนาคมและมีตลาดน้ำดำเนินสะดวกตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา ซึ่งในปัจจุบันตลาดน้ำดำเนินสะดวกได้มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเดินทางมาท่องเที่ยวจำนวนมาก เพื่อมาเที่ยวและซื้อสินค้าที่ระลึกมากมาย โดยสามารถล่องเรือพายหรือเรือหางยาว ชมความสวยงามแห่งวิถีชีวิตชาวไทยแบบโบราณได้ทุกวัน