รับจัดสัมมนาทัวร์สวรรค์ชั้นจาตุมหราชิกา

 

รับจัดสัมมนาทัวร์สวรรค์ชั้นจาตุมหราชิกา
รับจัดสัมมนาทัวร์สวรรค์ชั้นจาตุมหราชิกา

เรา Weseminathai บริษัทรับจัดสัมมนาทัวร์ท่องเที่ยวขอเสนอข้อมูลสำหรับรับจัดสัมมนาทัวร์ท่องเที่ยว เพื่อการพัฒนาองค์กรด้วยพลังเลขศาสตร์เบอร์โทรศัพท์มงคล เพื่อใช้ประกอบความรู้รับจัดสัมมนา เพื่อให้การรับจัดสัมมนามีองค์ความรู้หลากหลายเพราะฉะนั้นการรับจัดสัมมนา ของเราขอเสนอข้อมูลด้านศาสนาเกี่ยวกับ สวรรค์ชั้นที่ 1 ได้แก่สวรรค์ชั้นจาตุมหาราชิกา อันเป็นที่อยู่ของเหล่าเทวดาในชั้นเบื้องต้น สำหรับผู้ทำบุญ ทำทาน รักษาศีล แต่ขาดการเจริญภาวนา หรือ บุคคลผู้ปราถนาจะไปเกิดในภพภูมิของเหล่าเทวดาชั้นจาตุมหาราชิกา ก็สามารถไปเกิดเป็นเหล่าเทวดาในชั้นนี้ได้ ซึ่งสวรรค์ชั้นจาตุมหาราชิกา มี 4 เหล่าเทพปกครองอยู่ได้แก่ ทิศเหนือ ท้าวกุเวรหรือท้าวเวสุวรรณเจ้าแห่งยักษ์ทั่งปวง ทิศใต้ ท้าววิรุฬหกเจ้าแห่งครุฑทั้งปวง ทิศตะวันออกท้าวธตรฐ เจ้าแห่งคนธรรพ์ทั้งปวง ทิศตะวันตกท้าววิรูปักษ์ เจ้าแห่งนาคทั้งปวง ซึ่งสวรรค์ชั้นจาตุมหาราชิกานี้ อยู่ชั้นล่างแห่งเขาพระสุเมรุ