รับจัดสัมมนาทัวร์สัมมนาภาคอีสานใต้

รับจัดสัมมนาทัวร์สัมมนาภาคอีสานใต้
รับจัดสัมมนาทัวร์สัมมนาภาคอีสานใต้

เรา Weseminathai บริษัทรับจัดสัมมนา ทัวร์สัมมนาราคาถูก เรามีความเป็นมืออาชีพ รับจัดสัมมนา ทัวร์สัมมนาราคาถูกทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ รับจัดสัมมนาทัวร์สัมมมนาราคาถูกทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด ขอเสนอข้อมูลรับจัดสัมมนาทัวร์สัมมมนาราคาถูก เพื่อประกอบการรับจัดสัมมนาในหัวข้อทัวร์สัมมนาภาคอีสานใต้ สุรินทร์ บุรีรัมย์ ศรีษะเกศ เพราะจังหวัดเหล่านี้ถือได้ว่าเป็นดินแดนแห่งอารยธรรมขอมโบราณ เพราะมีหมู่ปราสาทหินมากมายที่น่าสนใจ

  1. รับจัดสัมมนา ทัวร์สัมมนาราคาถูกจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นจังหวัดที่เคยเป็นเมืองสำคัญของประเทศกัมพูชาหรือขอมโบราณมีปราสาทหินที่น่าสนใจคือ

    1.1 ปราสาทเขาพนมรุ้งเป็นปราสาทหินทรายขนาดใหญ่ในประเทศไทยเป็นปราสาทหินทรายที่สร้างถวายพระศิวะหรือพระอิศวร รูปแบบของปราสาทเป็นแบบนครวัด ภายในปราสาทมีรูปปั้นโคนนทิของพระอิศวรหรือพระศิวะ และ มี ฐานโยนีสำหรับทำพิธีทางศาสนาพราหมณ์อยู่ภายใน ซึ่งปราสาทเขาพนมรุ้งมีทางขึ้นสวยงามมากและมีฐานสำหรับทำพิธีทางศาสนาหรือที่สำหรับกราบไหว้ขอพรมากมาย

    1.2 ปราสาทเมืองต่ำเป็นอีกสถานที่อยู่ไม่ไกลจากปราสาทเขาพนมรุ้ง ซึ่งปราสาทเมืองต่ำนี้มีวัตถุดิบไม่เหมือนกับปราสาทเขาพนมรุ้งเพราะทำจากอิฐ และเป็นปราสาทที่สร้างถวายแด่พระวิษณุ จึงมีภาพสลักเกี่ยวกับการอวตารของพระวิษณุมากมาย

    1.3 เขาพระอังคารเป็นภูเขาไฟที่แห้งแล้วสามารถเดินทางไปเที่ยวชมได้และยังมีวัดเขาพระอังคารวัดที่สร้างขึ้นใหม่มีสถาปัตยกรรมที่แปลกตาไปจากวัดอื่นๆรวมถึงยังมีน้ำตกเขาพระอังคารที่อยู่ไม่ไกลอีกด้วย