รับจัดสัมมนาท่องเที่ยววัดพระแก้ว

รับจัดสัมมนาท่องเที่ยววัดพระแก้ว
รับจัดสัมมนาท่องเที่ยววัดพระแก้ว

เรา Weseminathai บริษัทรับจัดสัมมนาท่องเที่ยว รับจัดสัมมนาท่องเที่ยวในกรุงเทพมหานครและรับจัดสัมมนาท่องเที่ยวในต่างจังหวัด รับจัดสัมมนาท่องเที่ยวชาวต่างชาติและรับจัดสัมมนาท่องเที่ยวชาวไทย ขอเสนอข้อมูลประกอบการรับจัดสัมมนาท่องเที่ยวในกรุงเทพมหานคร วัดพระแก้ว ซึ่งเป็นสถานที่สำหรับพระมหากษัตริย์ของไทยเราทรงบำเพ็ญกุศล โดยที่ภายในวัดมีส่วนประกอบสำคัญหลายอย่างเช่น 1 พระแก้วมรกตพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ที่รัชกาลที่ 1. หรือ พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชนำมาจากประเทศลาว เวียงจันทน์  2. พระอุโบสถประจำวัด ที่ประดิษฐานพระแก้วมรกตภายในพระอุโบสถประจำวัดประกอบไปด้วยภาพเขียนฝาผนัง เช่น ปางตรัสรู้ชนะมาร ภาพสวรรค์ ภาพผสมผสานผ่านยุคสมัย และ พระพุทธรูปยืนแทนองค์รัชกาลที่ 1  พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และ รัชกาลที่ 2  พระพุทธเลิศหล้านภาลัย 3. พระศรีรัตน์เจดีย์สำหรับบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ โดยรัชกาลที่ 4 สมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 4. พระมณฑป สำหรับเก็บรักษาพระไตรปิฏกทองคำในสมัยรัชกาลที่ 1 พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช 5. ปราสาทพระเทพบิดรสำหรับรูปหล่อแทนองค์รัชกาลที่ 1 ถึง รัชกาลที่ 8 แห่งราชวงศ์จักรี 6. หอพระนาคสำหรับบรรจุพระอัฐิของเชื้อพระวงศ์ 7. วิหารยอดสำหรับประดิษฐานพระพุทธรูปพระนาค 8. ปราสาทนครวัดจำลองสร้างขึ้ นในสมัยรัชกาลที่ 4 เมื่อคราวชนะสงครามแก่ประเทศกำพูชา 9. เจดีย์ทองคำสร้างในสมัยรัชกาลที่ 1 เพื่อถวายอุทิศแด่ พระราชบิดาและพระราชมารดา 10. หอพระคัณฑราฎ สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 4 11. พระอัษฎามหาเจดีย์ทั้ง 8  12. บุษบกพระราชลัญจกรรัชกาลที่ทั้ง 9 พระอง