รับจัดสัมมนาท่องเที่ยวอยุธยา

เรา Weseminathai บริษัทรับจัดสัมมนาทัวร์สัมมนาราคาถูกขอเสนอข้อมูลสำหรับการทัวร์สัมมนาท่องเที่ยวรับจัดสัมมนาอยุธยา ซึ่งในเขตตัวเมืองอยุธยา ถือได้ว่าเป็นเขตแม่น้ำหลายสายเพราะกษัตริย์สมัยนั้นต้องการต้องการใช้แม่น้ำลำคลองเป็นปราการทางธรรมชาติสำหรับปกป้องกรุงศรีอยุธยาเพราะฉะนั้นอยุธยาจึงมีสภาพเมืองโบราณเป็นเกาะล้อมรอบด้วยแม่น้ำสามสายคือ แม่น้ำป่าสัก แม่น้ำลพบุรี แม่น้ำเจ้าพระยา ซึ่งเมื่อถึงฤดูฝน น้ำที่ไหลมาจากภาคเหนือของไทยก็พาความชุ่มชื่นมาด้วยพร้อมทั้งทรัพยากรทางธรรมชาติมากมาย ซึ่งเราสามารถนั่งเรือชมความสวยงามของพระอาทิตย์ตกดินที่อยุธยาแห่งนี้มีเรือรอบเกาะทั้งแบบเรือหางยาว เรือข้าวดัดแปลงสำหรับรับประทานอาหารยามค่ำคืน ซึ่งเรือเหล่านี้จะผ่านสถานที่สำคัญ เช่น วัดไชยวัฒนารามของสมเด็จพระเจ้าปราสาททอง วัดพณัญเชิงหลวงพ่อโต ป้อมปรากาฬโบราณ ซึ่งในช่วงค่ำคืนสามารถล่องเรือชมสองข้างทางได้เป็นอย่างดี และหากเราเดินทางรอบเกาะด้วยเรือหางยาวสามารถผ่านวัดกษัตริยาราม เจดีย์พระศรีสุริโยทัย วัดหน้าพระเมรุวัดเดียวที่ไม่ถูกเผาโดยพม่า ซึ่งมีพระพุทธรูปทรงเครื่องจักรพรรดิอยู่ภายในคือ พระพุทธนิมิตรพิชิตมารโมฬีศรีสรรพเพชรบรมไตรโลกนาถ พระราชวังวังโบราณสมัยอยุธยา ซึ่งถูกเผาทำลายสมัยสงครามไทยและพม่า บ้านเรือนผู้คนที่อยู่สองฝั่งก็มีความสวยงามไม่แพ้กัน