รับจัดสัมมนาท่องเที่ยวเชียงรายราคาถูก

รับจัดสัมมนาท่องเที่ยวเชียงรายราคาถูก
รับจัดสัมมนาท่องเที่ยวเชียงรายราคาถูก

เรา Weseminathai บริษัทรับจัดสัมมนาทัวร์สัมมนาราคาถูก ขอเสนอข้อมูลรับจัดสัมมนาทัวร์สัมมนาราคาถูกในต่างจังหวัด ซึ่งได้แก่จังหวัดเชียงราย ซึ่งจังหวัดเชียงรายมีสถานที่ท่องเที่ยวมากมายและเป็นจังหวัดที่เงียบสงบมีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าไปดังนี้

  1. รับจัดสัมมนาทัวร์สัมมนาราคาถูกเที่ยวแม่น้ำกก แม่น้ำกกเป็นแม่น้ำที่ไหลมาจากแนวชายแดนระหว่างประเทศไทยและเมียนม่าร์ ซึ่งแม่น้ำแม่กกมีความยาวจากแนวชายแดนไทยและเมียนม่าร์ถึงแม่น้ำแม่โขง ระหว่างสองข้างทางมีบรรยากาศสวยงาม ซึ่งสามารถล่องเรือหางยาวชมความสวยงามจากท่าตอนถึงจังหวัดเชียงรายโดยมีวิวสองข้างทางเป็นป่าบ้าง เป็นแก่งเป็นเกาะบ้าง มีหมูบ้านกะเหรียงและชาวเขา
  2. รับจัดสัมมนาทัวร์สัมมนาราคาถูกท่องเที่ยวหมู่บ้านกะเหรี่ยงรวมมิตรเป็นหมู่บ้านชาวเขาที่อยู่ริมแม่น้ำแม่กก ซึ่งเป็นหมู่บ้านที่รวมชาวเขาเผ่าต่างๆไว้ด้วยกัน เช่น อ่าข่า มูเซอ ลีซอ เย้า เป็นต้น ซึ่งภายในหมู่บ้านมีการนำงูเหลือมขนาดใหญ่มาให้นักท่องเที่ยวถ่ายรูปและมีการนำของที่ระลึกมาวางขาย
  3. ท่องเที่ยวหมู่บ้านกะเหรี่ยงด้วยช้างไทยเพราะในหมู่บ้านกะเหรี่ยงรวมมิตรมีการนำช้างมาให้นักท่องเที่ยวได้เที่ยวชมบรรยากาศความสวยงามของหมู่บ้านและชมริมฝั่งแม่น้ำ