รับจัดสัมมนานครปฐม

รับจัดสัมมนานครปฐม
รับจัดสัมมนานครปฐม

เรา Weseminathai บริษัทรับจัดสัมมนาทัวร์สัมมนาราคาถูก ขอเสนอข้อมูลรับจัดสัมมนา นครปฐม ซึ่งเป็นจังหวัดที่มีระยะทางอยู่ใกล้กับจังหวัดกรุงเทพมหานครโดยที่จังหวัดนครปฐมมีสถานที่ท่องเที่ยวสำหรับนักท่องเที่ยวหลายสถานที่ดังนี้

  1. รับจัดสัมมนาทัวร์สัมมนาราคาถูก พุทธมณฑล ซึ่งพุทธมณฑลเป็นสถานที่สำหรับชาวพุทธในประเทศไทย ซึ่งพุทธมณฑลเป็นสถานที่ที่สร้างขึ้นสำหรับชาวพุทธ โดยจอมพล ป. พิบูลย์ สงคราม โดยมีสถานที่สำคัญคือ มีพระพุทธรูปสำคัญ “พระศรีศากยะทศพลญาณ” เป็นพระประธาน อันเป็นพระพุทธรูปปางลีลา ออกแบบโดย อาจารย์ ศิลป์ พีระศรี อันเป็นพระพุทธรูปปางลีลา และ ยังมี สังเวชนียาถาน 4 ตำบล จำลองสถานที่ประสูติ ตรัสรู้ ปฐมเทศนา และ ปรินิพพาน ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และ มีใบเสมาธรรมจักรในสถานที่ต่างแห่งพุทธมณฑล ซึ่งใช้เวลาสร้างตั้งแต่สมัยจอมพล ป. พิบูลย์ สงคราม ถึงสมัย พลเอกเปรม ติณสูลานนท์จึงแล้วเสร็จ
  2. รับจัดสัมมนาทัวร์สัมมนาราคาถูกท่องเที่ยววัดวัดศรีษะทองนครปฐม ซึ่งเป็นสถานที่สำหรับทำบุญถวายพระพุทธเจ้าและพระราหู เทพผู้ควบคุมโชคดีและโชคร้ายของมนุษย์ทั้งหลาย โดยที่เราสามารถซื้อเครื่องบูชาและเครื่องเซ่นไหว้ถวายแด่พระราหู เพื่อให้พระราหูช่วยบรรเทาทุกข์ภัยที่จะเกิดขึ้น โดยภายในวัด มี พระพุทธรูปและพระราหูองค์ใหญ่เป็นที่ถวายเครื่องบูชา
  3. รับจัดสัมมนาทัวร์สัมมนาราคาถูกท่องเที่ยวตลาดน้ำดอนหวายอันเป็นตลาดน้ำท้องถิ่น ซึ่งเราสามารถหาซื้อของรับประทาน เช่น ผัก ผลไม้ หรือ รับประทานอาหารข้างริมน้ำ และยังสามารถท่องเที่ยวทางน้ำโดยเรือท้องถิ่นอีกด้ว