รับจัดสัมมนาพระอริยะสงฆ์

เรา Weseminathai บริษัทรับจัดสัมมนาทัวร์สัมมนาราคาถูก ขอเสนอข้อมูลประกอบการรับจัดสัมมนาเกี่ยวกับพระอริยะสงฆ์ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ ซึ่งในประเทศไทยมีพระอริยะสงฆ์ผู้ปฏิบัติธรรมมีศีลธรรมอันดีมากมาย เช่น

  1.  หลวงปู่มั่นภูริทัตโต พระอริยะสงฆ์ผู้เป็นครูบาอาจารย์แห่งกรรมฐาน ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเป็นพระสุปฏิปันโน แห่งคณะสงฆ์ไทยผู้มีความเพียรพยายามแสวงหาแนวทางแห่งความหลุดพ้น ซึ่งหลวงปู่มั่นได้เพียรพยายามปฏิบัติสมาธิจิต จนกระทั่งหลวงปู่มั่น ได้บรรลุธรรม ณ. วัดถ้ำสาริกา นครนายก ซึ่งหลวงปู่มั่น ได้เพียรพยายามสั่งสอนศิษย์ต่างๆอีกมากมายให้บรรลุธรรมเช่นเดียวกัน
  2. หลวงพ่อชา สุภัทโท พระอริยะสงฆ์ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตามแนวทางแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ผู้เป็นเอกแห่งการแสดงธรรม ผู้แสดงสิ่งที่ยากให้ง่ายแก่การปฏิบัติของเหล่าพุทธบริษัททั้งหลาย ซึ่งหลวงพ่อชา สุภัทโทท่านมีปณิธานช่วยเหลือผู้คนมากมายทางคำสั่งสอนให้บุคคลต่างๆได้รู้จักกับธรรมของพุทธศาสนาอย่างแท้จริง