รับจัดสัมมนาภาคตะวันตก

รับจัดสัมมนาภาคตะวันตก
รับจัดสัมมนาภาคตะวันตก
เรา Weseminathai บริษัทรับจัดสัมมนา ทัวร์สัมมนาราคาถูก รับจัดสัมมนาทัวร์สัมมนา ราคาถูกในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด รับจัดสัมมนา ทัวร์สัมมนา ราคาถูกทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ขอเสนอข้อมูลรับจัดสัมมนา ทัวร์สัมมนา ราคาถูก ภาคตะวันตกของไทยได้แก่

 1. รับจัดสัมมนา ทัวร์สัมมนาราคาถูก กาญจนบุรี เพราะกาญจนบุรี เป็นจังหวัดที่อยู่ทางทิศตะวันตกของไทยมีสถานที่ท่องเที่ยวมากมายเหมาะกับการรับจัดสัมมนาราคาถูก ซึ่งกาญจนบุรีมีสถานที่ท่องเที่ยวทั้ง ป่า เขา ถ้ำ น้ำตก แม่น้ำสายต่างๆ โบราณสถาน ซึ่งกาญจนบุรีมีสถานที่ท่องเที่ยวดังนี้


  1.1 สะพานข้ามแม่น้ำแคว กาญจนบุรี ซึ่งเป็นสถานที่สำหรับรถไฟข้ามผ่านไปสู่ประเทศพม่าหรือเมียนม่าร์สร้างขึ้นในปีพุทธศักราช 2484-2485 ใช้เวลาเกือบ 2 ปีจึงแล้วเสร็จ 415 กิโลเมตรจากสถานีหนองปลาดุก-สถานีตันบีอูซายัต และสะพานข้ามแม่น้ำแควนี้ก็มีชื่อเสียงจากการที่มีภาพยนตร์ของชาวต่างประเทศนชื่อ bridge over the river kwai

  1.2 น้ำตกเอราวัณ กาญจนบุรี สายน้ำอันไหลเย็นที่ผ่านมาจากอุทยานแห่งชาติเอราวัณ ก่อกำเนิดเป็นน้ำตกเอราวัณที่สวยงามแห่งกาญจนบุรี ซึ่งเป็นสถานที่สำหรับพักผ่อนและลงเล่นน้ำของชาวไทย ซึ่งน้ำตกเอราวัณกาญจนบุรี แห่งนี้มีความสูงถึง 7 ชั้น เหมาะสำหรับเล่นน้ำอย่างยิ่ง

  1.3 ปราสาทเมืองสิงห์ กาญจนบุรี ปราสาททรงขอมโบราณสร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 แห่งขอมโบราณ เป็นวัดแห่งศาสนาพุทธมหายาน เพราะมีการค้นพบพระพุทธรูปปางนาคปรค พระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวรและพระนางปรัชญาปารมิตา

 2. รับจัดสัมมนา ทัวร์สัมมนา ราคาถูก ราชบุรี ซึ่งเป็นราชบุรีมีความหมายว่า เมืองแห่งพระราชาเพราะรัชกาลที่ 1 สมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงประสูติ ณ ที่แห่งนั้น

  2.1 ตลาดน้ำดำเนินสะดวกเป็นตลาดน้ำที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งของไทยเพราะเป็นสถานที่สำหรับท่องเที่ยวทางแม่น้ำลำคลองและแหล่งซื้อและขายของที่ระลึกของชาวต่างชาติ ซึ่งชื่อดำเนินสะดวกนั้นมาจากคลองดำเนินสะดวกที่เชื่อมต่อระหว่างแม่น้ำแม่กลองและแม่น้ำท่าจีน

  2.2 ปางช้างดำเนินสะดวกที่แห่งนี้เราสามารถสัมผัสธรรมชาติของราชบุรีโดยนั่งช้างเที่ยวชม ซึ่งช้างไทยถือเป็นอีกเสน่ห์แห่งประเทศไทยเพราะเป็นสัตว์ประจำชาติไทย

  2.3 คลองดำเนินสะดวกอีกเส้นทางแม่น้ำลำคลองที่เราสามารถนั่งเรือหางยาวเที่ยวชม วิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนท้องถิ่น ชมบ้านเรือน วัดและอาราม ต่างๆ รวมถึง ชมสวนมะพร้าว สวนมะม่วง สวนฝรั่ง สวนชมพู่ ฯลฯ