รับจัดสัมมนาระบบการปกครองของดินแดนสุวรรณภูมิอยุธยา

เรา Weseminathai บริษัทรับจัดสัมมนาทัวร์สัมมนาราคาถูก ขอเสนอข้อมูลรับจัดสัมมนาทัวร์สัมมนาเกี่ยวกับระบบการปกครองดินแดนสุวรรณภูมิไทยในช่วงยุคสมัยต่างๆที่อยู่ในประเทศไทย เช่นในตอนก่อนนั้นมีการนำเสนอข้อมูลการปกครองสมัย ทวารวดี ละโว้ลพบุรีขอมโบราณ หริภุญชัยของพระนางจามเทวี สุโขทัยสมัยราชวงศ์พระร่วงและในตอนนี้ขอเสนอข้อมูลการปกครองของกรุงศรีอยุธยา

ระบบการปกครองกรุงศรีอยุธยาราชธานีซึ่งผู้เข้ารับจัดสัมมนาทัวร์สัมมนาราคาถูกเมื่อมาท่องเที่ยวกรุงศรีอยุธยาชราชธานีเก่าระบบการปกครองนั้นใกล้เคียงกับขอมละโว้ลพบุรี โดยผู้เขียนเรียกว่า การปกครองแบบระบบสมบูรณาญาณสิทธิ์ราชแบบสะสมคะแนน เพราะมีการแบ่งกลุ่มคนเป็นส่วนๆ คะแนน เช่น พระภิกษุ 200 สามเณร 100 ชาวนา 50 ทาสไม่มีคะแนน ส่วนขุนนาง อำมาตย์ 1000-20000 ตามแต่ความสามารถความสำเร็จ โดยผู้เขียนสันนิษฐานว่ากษัตริย์ไทยสมัยกรุงศรีอยุธยาอาจมีการแต่งงานระหว่างกันทำให้ระบบการปกครองระหว่างละโว้ลพบุรีกับกรุงศรีอยุธยาไม่ได้แตกต่างจากกันมากนักยังคงมีระบบแบบแบ่งชนชั้นอยู่และสังเกตได้จากรูปแบบของเจดีย์ภายในวัดต่างๆ เช่น วัดพระราม วัดมหาธาตุอยุธยา วัดราชบูรณะ ยังมีรูปแบบปรางค์ของขอมโบราณปรากฏอยู่จนถึงทุกวันนี้และแม้แต่ภาษาก็ยังมีคำราชาศัพท์ที่รับมาจากวัฒนธรรมของขอมโบราณ