รับจัดสัมมนาระบบการปกครองของไทยในยุคสมัยรัตนโกสินทร์

เรา Weseminathai บริษัทรับจัดสัมมนาทัวร์สัมในาราคาถูกขอเสนอข้อมูลสำหรับใช้ในการรับจัดสัมมนาทัวร์สัมมนาราคาถูกเกี่ยวกับการปกครองสมัยรัตนโกสินทร์ ซึ่งยุคสมัยการปกครองในสมัยรัตนโกสินทร์ก็สืบทอดต่อเนื่องจากกรุงศรีอยุธยาราชธานีและกรุงธนบุรีสมัยพระเจ้าตากสินมหาราชการแบ่งรูปแบบการปกครองยังคงมีส่วนคล้ายๆกับกรุงธนบุรีที่ยังมีความจำเป็นต้องเรียกเกณฑ์ทหารเพื่อใช้ในการสงครามยังมีระบบข้าทาสบริวารและชาวจีนต่างประเทศก็ยังคงเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศด้วยการค้าขาย ซึ่งระบบการปกครองสมัยนั้นเข้มงวดเพราะอยู่ในภาวะสงครามบ่อยๆ และเพื่อเป็นการแสดงให้เห็นถึงความสำคัญของกษัตริย์ผู้ปกครองประเทศก็มีการแสดงความเชื่อเรื่องการอวตารของพระวิษณุเป็นพระราม เพื่อต่อสู้กับทศกัณฐ์ยักษ์ผู้ลักพาตัวนางสีดาไปจากป่า ซึ่งภาพฝาผนัง” รามเกียรติ์” สำหรับคนไทยนั้นเป็นการบ่งบอกถึงการต่อสู้ด้วย ตำราพิชัยยุทธในการวางแผนการต่อสู้ ซึ่งแสดงว่าในภาวะระบบการปกครองแบบรัตนโกสินทร์ก็ยังมีการใช้เรื่องราวของศาสนาในการปกครองผสใรวมไปด้วย เพื่อให้ง่ายแก่การปกครอง