รับจัดสัมมนาราคาถูกกรุงเทพมหานคร

รับจัดสัมมนาราคาถูกกรุงเทพมหานคร
รับจัดสัมมนาราคาถูกกรุงเทพมหานคร

เรา Weseminathai บริษัทรับจัดสัมมนาทัวร์สัมมนาราคาถูกขอเสนอข้อมูลประกอบการรับจัดสัมมนากรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานครเป็นเมืองหลวงที่สี่ของประเทศไทย โดยรัชกาลที่ 1 สมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชเป็นผู้ที่ดำริสร้างเมืองหลวงแห่งใหม่ของชาวไทยในปีพุทธศักราช 2325 เนื่องจากกรุงธนบุรีไม่เหมาะสำหรับตั้งรับข้าศึกเพราะเป็น”เมืองอกแตก”มีแม่น้ำมากมายหลายสายจนเกินไปไม่เหมาะแก่การตั้งรับข้าศึกและพัฒนาประเทศพระองค์ทรงเห็นว่าตรงข้ามมีความเหมาะสมมากกว่าในการพัฒนาประเทศจึงทรงย้ายเมืองหลวงจากกรุงธนบุรีเป็นกรุงเทพมหานครหรือฝั่ง”บางกอก”เพราะมีต้นไม้มะกอกอยู่มากนักทรงใช้ชุมชนชาวจีนเป็นที่อยู่แห่งใหม่ของราชวงศ์และให้ชาวจีนย้ายไปอยู่เยาวราชในปัจจุบัน ทรงดำริให้มีการสร้างป้อมปราการรายรอบกรุงเทพมหานครซึ่งปัจจุบันยังคงเหลือให้เห็นคือป้อมพระสุเมรุและป้อมมหากาฬ ทรงดำริให้มีการสร้างวัดสุทัศน์เทพวราราม บูรณะวัดโพธิ์หรือวัดพระเชตุพนฯในปัจจุบันให้ใหญ่ขึ้นกว่าเดิม ทรงสั่งให้ขุดคลองโดยรอบเชื่อมต่อแม่น้ำเจ้าพระยาเพื่อป้องกันข้าศึกบุกรุกหรือใช้ได้ในยามสงบเพื่อสัญจรไปมาหาสู่กันได้และทรงตั้งชื่อใหม่ให้เมืองหลวงคือ กรุงเทพมหานคร อมรรัตนโกสินทร์ มหินธรายุธยามหาดิลกภพนพรัตน์ราชธานีบุรีรมย์อุดมราชนิเวชมหาสถานอมรพิมานอวตารสถิตย์สักกะทัตยวิษณุกรรมประสิทธิ์