รับจัดสัมมนาราคาถูกทัวร์เชียงราย

รับจัดสัมมนาราคาถูกทัวร์เชียงราย
รับจัดสัมมนาราคาถูกทัวร์เชียงราย

เรา Weseminathai บริษัทรับจัดสัมมนาทัวร์สัมมนาราคาถูก ขอเสนอข้อมูลประกอบการทำงานรับจัดสัมมนาทัวร์สัมมนาราคาถูก เที่ยวเชียงราย สามเหลี่ยมทองคำ ดินแดน สามประเทศ ไทย ลาว พม่า ซึ่งในเขตของสามเหลี่ยมทองคำเคยเป็นดินแดนโบราณทางภาคเหนือเรียกอาณาจักรเชียงแสนหิรัญเงินยาง ซึ่งพระยาเม็งรายเคยครองราชย์ในเขตแดนนี้มาก่อน ซึ่งในแถบสามเหลี่ยมทองคำมีสถานที่ท่องเที่ยวเช่น

  1. รับจัดสัมมนา ทัวร์สัมมนาราคาถูกบ้านฝิ่น อยู่ติดกับวัดพระธาตุปูเข้า บ้านฝิ่นเป็นสถานที่สำหรับอธิบายประวัติศาสตร์ฝิ่นในเมืองใน ซึ่งฝิ่นเป็นพืชล้มลุกที่มาจากประเทศตุรกีผ่านการทำสงครามของพระเจ้าอเล็กซานเดอร์มหาราชจนมาถึงประเทศอินเดียและผ่านสงครามฝิ่นระหว่างจีนกับอังกฤษแล้วมาจบลงในดินแดนสามเหลี่ยมทองคำโดย ขุนส่า
  2. วัดพระธาตุปูเข้าวัดโบราณสมัยเชียงแสนหิรญเงินยาง ซึ่งเรียกว่าพระธาตุปูเข้าเพราะในอดีตเคยมีการสู้กับปู ณ ที่แห่งนี้ โดยส่วนบนของวัดเป็นจุดชมวิวสามเหลี่ยมทองคำมีพระพุทธรูปปางก้าวพระบาทอยู่ในจุดชมวิว
  3. แม่น้ำโขงแม่น้ำที่ยาวอันดับแปดของโลกไหลผ่านประเทศไทย เวียดนาม จีน กัมพูชา ลาว และ เมียนม่าร์ ซึ่งสามารถลงเรือท่องเที่ยวดูความสวยงามของแม่น้ำโขงและข้ามไปท่องเที่ยวตลาดทางฝั่งลาว หรือ ล่องไปถึงเชียงแสน