รับจัดสัมมนาราคาถูกอยุธยา

บริษัทรับจัดสัมมนาทัวร์สัมมนาราคาถูก
บริษัทรับจัดสัมมนาทัวร์สัมมนาราคาถูก

เรา Weseminathai บริษัทรับจัดสัมมนาทัวร์สัมมนาราคาถูก ขอเสนอข้อมูลบริการรับจัดสัมมนาทัวร์สัมมนาราคาถูก เที่ยวอยุธยามีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าไปเที่ยวมากมายหลายสถานที่เช่น

  1. วัดพระรามเป็นวัดที่สร้างขึ้นภายหลังจากสมเด็จพระเจ้าอู่ทองสวรรคต เพื่อถวายอุทิศบุญกุศลแด่องค์พระมหากษัตริยสมเด็จพระเจ้าอู่ทอง์ราชวงศ์อู่ทอง ซึ่งมีการสร้างเจดีย์ทรงปรางค์เป็นหลักของวัดหลวงแห่งนี้
  2. ปางช้างอยุธยาเป็นสถานที่แสดงโชว์ช้างแสนรู้และมีการแสดงช้างไทยเต้น ช้างเล่นฮูล่าฮูป ช้างเล่นดนตรี หรือ นักท่องเที่ยวสามารถนั่งช้างเที่ยวชมความสวยงามของวัดวา อาราม รอบๆ
  3. วิหารวัดมงคลบพิตร สักการะหลวงพ่อมงคลบพิตรพระคู่บ้านคู่เมืองแห่งกรุงศรีอยุธยา ซึ่งเป็นวัดที่อยู่ใกล้กันกับวัดพระศรีสรรพเพชรวัดหลวงแห่งพระนครศรีอยุธยา ซึ่งภายในวิหารมีการนำเศียรพระพุทธรูปสมัยต่างๆมาให้สักการะ
  4. ศาลหลักเมืองพระนครศรีอยุธยาอยู่ใกล้กันกับปางช้างอยุธยาภายในมีเสาหลักเมืองอยู่สามารถสักการะสิ่งศักสิทธิ์ภายในได้