รับจัดสัมมนาราคาถูกเรื่องธงชาติไทย

เรา Weseminathai บริษัทรับจัดสัมมนาทัวร์สัมมนาราคาถูกขอเสนอข้อมูลรับจัดสัมมนาเรื่องธงชาติไทย ซึ่งในสมัยก่อนนั้นประเทศไทยยังไม่มีธงชาติแบบที่เป็นอยู่ในสมัยปัจจุบันนี้ ซึ่งในอดีตสมัยรัชกาลที่ 1 สมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงใช้ธงสำหรับประเทศเป็นสีแดงทำให้ไปซ้ำกับธงของเรือสินค้าประเทศอื่นที่เข้ามาทำการค้าขายสินค้าในประเทศไทยทำให้ชาวต่างชาติได้ขออนุญาตให้ประเทศเราต้องเปลี่ยนธงชาติ ซึ่งในสมัยรัชกาลที่ 2 สมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยทรงเปลี่ยนมาเป็น”ธงช้างเผือก” สัตว์คู่บ้านคู่เมืองของไทย เพียงแต่ว่าเป็นช้างของพระมหากษัตริย์ ซึ่งในอดีตก็ใช”้ธงช้างเผือก”เป็นสัญลักษณ์มาอย่างช้านาน เพราะเชื่อว่าธงช้างเผือกเป็นสัญลักษณ์อันเป็นมงคล แต่ในสมัยรัชกาลที่ 6 ในประเทศยุโรปได้เกิดสงครามโลกครั้งที่ 1 สมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงใช้กุศโลบายในการสงครามโดยที่ในช่วงแรกทรงวางตัวเป็นกลางในสงครามโลกครั้งที่ 1 เพราะทรงยังไม่แน่พระทัยว่าการตัดสินพระทัยเลือกข้างอาจนำปัญหามาสู่สยามประเทศได้ต่อเมื่อเวลาผ่านไปไม่นานพระองค์ท่านได้สังเกตเห็นว่าควรเป็นฝ่ายส่งทหารช่วยทางประเทศฝรั่งเศสและอังกฤษจะดีกว่าสำหรับสยามประเทศจึงทรงส่งทหารร่วมรบกับทางชาติพันธมิตรฝรั่งเศส ซึ่งมีการนำ”ธงช้างเผือก” เข้าประจำการอันเป็นสัญลักษณ์สยามประเทศ แต่ชาติพันธมิตรไม่รู้จักช้างเผือก ทำให้พระองค์ตัดสินพระทัยเปลี่ยนเป็น “ธงไตรรงค์”สามสีจนถึงทุกวันนี้ ซึ่ง สีน้ำเงินคือ พระมหากษัตริย์ สีขาวคือ พระพุทธศาสนา สีแดงคือชาติ ประเทศไทย