รับจัดสัมมนาลำพูนราคาถูก

เรา Weseminathai บริษัทรับจัดสัมมนาทัวร์สัมมนาราคาถูกขอเสนอข้อมูลรับจัดสัมมนาท่องเที่ยวจังหวัดลำพูน ซึ่งเป็นเมืองเก่าแก่สมัยโบราณก่อนเมืองหลวงเชียงใหม่แห่งล้านนา ก่อนสมัยสุโขทัย ก่อนกรุงศรีอยุธยา ซึ่งจังหวัดลำพูนมีสถานที่ท่องเที่ยวดังนี้

  1.  วัดพระธาตุหริภุญชัยเป็นวัดเก่าแก่โบราณแห่งจังหวัดลำพูนสำหรับบรรจุพระบรมสารีริกธาตุเกศาธาตุซึ่งมีเจดีย์ทรงกลมแบบหริภุญชัยประดับด้วยทองจังโกแบบภาคเหนือซึ่งทองจังโกคือแผ่นทองเหลืองที่ตีเป็นแผ่นบางๆห่อหุ้มพระบรมธาตุตามแต่ลวดลายที่พุทธศาสนิกชนต้องการ ซึ่งอาจมีลวดลายแตกต่างกันไป เช่น ลาย 12 นักษัตริย์ ลายพญานาค ลายเจดีย์ ลายรูปพระพุทธเจ้า
  2. วัดพระพุทธบาทตากผ้าซึ่งสถานที่แห่งนี้มีรอยพระพุทธบาทแห่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโคตมโคดมพระพุทธเจ้าองค์ที่ 28 ประทับอยู่และยังมีรอยจีวรที่พระอานันท์นำจีวรไปตากและยังมีพระเจดีย์ที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุอยู่ด้านบนภูเขาซึ่งผู้ที่เดินทางไปทำบุญที่วัดพระพุทธบาทตากผ้าสามารถเดินขึ้นเจดีย์ด้วยบันไดมากกว่า ห้าร้อยขั้นและหากผู้ใดเดินขึ้นบันไดห้าร้อยขั้นก็สามารถขจัดสิ่งไม่ดีต่างๆที่ติดตัวมาเช่น โดนคุณไสย์สายดำก็สามารถหลุดพ้นได้
  3. อนุสาวรีย์พระนางจามเทวีลำพูนพระปฐมกษัตริย์แห่งหริภุญชัยเมืองหลวงทางภาคเหนือในพุทธศาสนาซึ่งพระนางจามเทวีเป็นกษัตริย์ที่นับถือศาสนาพุทธได้ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาและสร้างวัดวาอารามมากมายอันเป็นพุทธสถานที่มีมานานมากกว่า 1000 ปี