รับจัดสัมมนาลำพูน

เรา Weseminathai บริษัทรับจัดสัมมนาทัวร์สัมมนาราคาถูกขอเสนอข้อมูลรับจัดสัมมนาทัวร์สัมมนาทัวร์สัมมนาท่องเที่ยวจังหวัดลำพูน ซึ่งจังหวัดลำพูนเป็นจังหวัดทางภาคเหนือของประเทศไทยซึ่งในสมัยโบราณจังหวัดลำพูนเคยเป็นดินแดนแคว้นหริภุญชัยมีกษัตริย์หญิงที่เป็นปฐมบทแห่งกษัตริย์คือพระนางจามเทวีธิดาแห่งเมืองละโว้ลพบุรีนครขอมโบราณโดยผู้สร้างเมืองลำพูนไม่ใช่พระนางจามเทวีแต่เป็นพระฤษีวาสุเทพได้รวบรวมผู้คนสร้างบ้านแปลงเมืองในพื้นที่จังหวัดลำพูนเป็นเมืองหริภุญชัยและอัญเชิญพระนางจามเทวีมาเป็นกษัตริย์แห่งราชวงศ์หริภุญชัย ซึ่งมีกษัตริย์สืบทอดต่อเนื่องมาถึงสมัยพระยายีบาและในสมัยนั่นได้มีกษัตริย์แห่งแคว้นเชียงแสนหริรัญเงินยางพระญาเม็งรายปฐมบรมกษัตริย์แห่งราชวงศ์เม็งรายล้านนาพระองค์ได้ทรงยกทัพจากเมืองเชียงรายข้ามหุบเขาน้อยใหญ่จนมาถึงแคว้นหริภุญชัยและทรงทำการรบชนะพญายีบาแห่งเมืองหริภุญชัยทำให้แคว้นหริภุญชัยตกอยู่ภายใต้การกำกับควบคุมของล้านนาตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา ซึ่งพญาเม็งรายก็มิได้ประสงค์ที่จะพักอยู่ที่เมืองลำพูนแต่อย่างใดพระองค์กลับสร้างเมืองใหม่ที่เวียงกุมกามแต่ต่อมาในสมัยที่มีน้ำท่วมหนักที่เมืองเวียงกุมกามพระองค์ก็ทรงย้ายมาอยู่ที่เชียงใหม่ในปัจจุบัน ซึ่งจังหวัดลำพูนและเชียงใหม่ก็อยู่ใกล้กันมากห่างเพียง20-30 กิโลเมตรเท่านั้น