รับจัดสัมมนาศิลปะกับศาสนาตอนที่ 2

เรา Weseminathai บริษัทรับจัดสัมมนาทัวร์สัมมนาราคาถูก ขอเสนอข้อมูลรับจัดสัมมนาทัวร์สัมมนาราคาถูกเกี่ยวกับศาสนาและศิลปะตอนที่ 2 ในสมัยยุค สุโขทัย อยุธยา ธนบุรีและรัตนโกสินทร์ ประเทศไทยได้รับเอกราชจากอาณาจักรขอมโบราณทำให้มีลักษณะของศิลปะแตกต่างตามการเมืองการปกครองประเทศและวิถีชีวิตของผู้คน ยุคสุโขทัยเป็นยุคที่มีระบบการปกครองแบบพ่อปกครองลูกเพราะฉะนั้นลักษณะของศิลปะจึงเต็มไปด้วยความสุขใครใคร่ค้าค้าใครใคร่ขายขาย ในน้ำมีปลาในนามีข้าว

สิ่งเหล่านี้บ่งบอกว่าประชาชนมีความสุขล้น ทำให้ศิลปินในสมัยสุโขทัยสะท้อนผลงานผ่านศิลปะศาสนาพระพักตร์ของพระพุทธเจ้าแย้มพระโอษสวยงาม ใบหน้าพระพักตร์รูปไข่ รูปลักษณะชดช้อยสวยงาม แม้การประดับตกแต่งลายปูนปั้นแบบ ช้างล้อม ช้างรอบพระเจดีย์ก็งดงาม และยังมีพระพุทธรูปองค์แรกของโลกที่เป็นพระพุทธรูปปางลีลา ที่ปราศจาคกำแพงค้ำพระพุทธรูป และที่สุดของศิลปะทางพระศาสนาของสุโขทัยได้แก่ พระพุทธรูปสุโขทัยไตรมิตร พระพุทธรูปทองคำที่มีน้ำหนักถึง 5 ตัน หรือ 5000 กิโลกรัม สาเหตุที่ทราบว่าเป็นพระพุทธรูปสมัยสุโขทัยเพราะพระพักตร์ของ พระพุทธรูปทรงไข่ และแย้มพระโอษงดงาม