รับจัดสัมมนาสถานที่ท่องเทียวสำหรับสัมมนา

รับจัดสัมมนาสถานที่ท่องเทียวสำหรับสัมมนา
รับจัดสัมมนาสถานที่ท่องเทียวสำหรับสัมมนา

Places สถานที่สำหรับท่องเที่ยวรับจัดสัมมนา เรามีสถานที่ท่องเที่ยวสำหรับการรับจัดสัมมนา เพื่อพัฒนาองค์กรโดยแบ่งตามภาคต่างๆ ของไทยดังนี้

  1. สัปดาห์แรกหรือสัปดาห์ที่ 1 พาท่านสมาชิกทุกท่านสู่ภาคเหนือของไทยจังหวัดน่าเที่ยวทางภาคเหนือล้านนา ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย ลำปาง ลำพูน
  2. สัปดาห์ที่ 2 ภาคตะวันออกของไทย รับจัดสัมมนา เพื่อพัฒนาองค์กร จังหวัดชลบุรี ศรีราชา ระยอง จันทบุรี ตราด เกาะล้าน พัทยา เกาะเสม็ด เกาะช้าง
  3. สัปดาห์ที่ 3 รับจัดสัมมนาพัฒนาองค์กรท่องเที่ยว ภาคใต้ของไทยจังหวัด เพชรบุรี หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์ ทะเลฝั่งอ่าวไทย
  4. สัปดาห์ที่ 4 รับจัดสัมมนา เพื่อพัฒนาองค์กร ท่องเที่ยวภาคตะวันตกของไทย ราชบุรี กาญจนบุรี
    ทั้งหมดนี้แบ่งตามสัปดาห์ของการรับจัดสัมมนา ซึ่งสมาชิกสามารถเลือกวันที่ เวลา ราคา ขึ้นอยู่กับราคาที่นำเสนอขององค์กรเอง