รับจัดสัมมนาสถานที่สำคัญในวัดโพธิ์กรุงเทพ

รับจัดสัมมนาสถานที่สำคัญในวัดโพธิ์กรุงเทพ
รับจัดสัมมนาสถานที่สำคัญในวัดโพธิ์กรุงเทพ

เรา Weseminathai บริษัทรับจัดสัมมนาทัวร์สัมมนาราคาถูก ขอเสนอข้อมูลรับจัดสัมมนาทัวร์สัมมนาราคาถูก สถานที่สำคัญในวัดโพธิ์

  1. วิหารพระนอนพระพุทธไสยยาสน์ที่สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 3 สมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว มีความยาว 46 เมตร ก่ออิฐถือปูนและปิดทองคำ ที่ปลายเท้าพระพุทธรูป มีลวดลาย มงคล 108 ประดับมุก
  2. เจดีย์ 4 รัชกาล อันเป็นตัวแทนแห่งพระมหากษัตริย์ราชวงศ์จักรี สี่พระองค์ ที่ทรงอยู่ร่วมสมัยเดียวกัน มีการประกับพระเจดีย์ด้วยเครื่องเคลือบกระเบื้องสีจากถ้วยชามของประเทศจีน
  3. อุโบสถประจำวัดโพธิ์อันเป็นที่ประดิษฐาน พระพุทธเทวปฏิมากรใต้ฐานชุกชึพระพุทธรูปมีพระอัฐิของรัชกาลที่ 1 สมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช
  4. วิหารพระยืนพระโลกนาถพระพุทธรูปสมัยกรุงศรีอยุธยาซึ่งรัชกาลที่ 1 ทรงชลอจากกรุงศรีอยุธยามาที่กรุงเทพมหานครสูงราว 16 เมตร
  5. ฤาษีดัดตน ณ เขามอ รูปปั้นฤาษีดัดตนมีมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 1 และภายในวัดโพธิ์มีโรงเรียนสอนผู้สนใจวิธีการนวดแผนไทย เพื่อนำไปประกอบอาชีพทำมาหากินสำหรับทุกคน
  6. เจดีย์รายรอบระเบียงคตก่อนเข้าพระอุโบสถประจำวัดโพธิ์ ซึ่งสร้างขึ้นเพื่อบรรจุอัฐิ ประดับตกแต่งด้วยกระเบื้องเคลือบจากประเทศจีน
  7. อับเฉาเรือจากประเทศจีน ซึ่งแสดงให้เห็นถึง ความเจริญรุ่งเรืองของการค้าขายระหว่างสยามและประเทศจีน อันมีรูปแบบเป็นตุ๊กตาจีน
  8. พระวิหารซี่งครั้งหนึ่งเคยเป็นอุโบสถเก่าประดิษฐาน พระศรีศาสดา
  9. พระมณฑปสำหรับประดิษฐานพระไตรปิฎกคำสั่งสอนของพระบรมศาสดาพระพุทธเจ้า ซึ่งหลังคาเป็นแบบประยุกต์ศิลปะไทยและจีน ซึ่งภายในวัดโพธิ์แห่งนี้มีการประยุกต์ศิลปะไทยและศิลปะจีนประดับกระเบื้องเคลือบและประดับมุกผสมในบางจุด