รับจัดสัมมนาสถานที่เที่ยวในเยาวราช

รับจัดสัมมนาสถานที่เที่ยวในเยาวราช
รับจัดสัมมนาสถานที่เที่ยวในเยาวราช

เรา Weseminathai บริษัทรับจัดสัมมนาท่องเที่ยวในกรุงเทพมหานครและรับจัดสัมมนาท่องเที่ยวในต่างจังหวัด รับจัดสัมมนาท่องเที่ยวชาวต่างชาติและรับจัดสัมมนาท่องเที่ยวชาวไทย ขอเสนอข้อมูลประกอบการรับจัดสัมมนาท่องเที่ยวในกรุงเทพมหานครหรือสถานที่ท่องเที่ยวในเยาวราช เพราะเยาวราชเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของชาวไทยเชื้อสายจีนมากกว่า 200 ปีทำให้มีสถานที่ท่องเที่ยวหลายที่ เช่น

  1. วัดไตรมิตรเยาวราช หรือ วัดสามจีนที่ชาวจีนทั้ง 3 คนที่เป็นเพื่อนกันร่วมกันสร้างวัดขึ้นบริเวณใกล้กับสถานีรถไฟหัวลำโพง ภายในวัดมี พระทองคำหรือหลวงพ่อสุโขทัยไตรมิตร น้ำหนักกว่า 5000 กิโลกรัม ศิลปะสุโขทัยอายุมากกว่า 700 ปีอยู่ภายในวัดไตรมิตร
  2. ศาลเจ้าแม่กวนอิม มูลนิธิเทียนฟ้า เยาวราช อยู่ใกล้วัดไตรมิตรภายในมูลนิธิมีรูปสลักเจ้าแม่กวนอิมสร้างขึ้นในศิลปะแบบราชวงศ์ถังสลักจากไม้จันทร์ปางประทานพร อายุประมาณ 900 ปี ซึ่งถือได้ว่าเป็นเจ้าแม่กวนอิมศักดิ์สิทธิ์สำหรับทุกคนที่มาสามารถกราบไหว้ขอพรเจ้าแม่กวนอิม
  3. วัดเล่งเน่ยยี่ เยาวราชหรือวัดมังกรกมลาวาสอันเป็นวัดจีนนิกายมหาญาณมีศิลปะแบบจีน ซึ่งถือได้ว่าเป็นวัดจีนที่สวดงามวัดหนึ่งของไทย
  4. พิพิธภัณฑ์ห้างทองตั้งโต๊ะกัง ชั้นบนเป็นพิพิธภัณฑ์ สำหรับให้ความรู้เกี่ยวกับทองคำให้รู้ถึงกรรมวิธีการผลิตทองคำ วิธีการผลิต เครื่องมือ ซึ่งรูปแบบของตัวตึกนั้นสร้างในสมัยรัชกาลที่ 6 สมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ในแบบศิลปะยุโรปหรือเรียกตึกฝรั่ง แต่ภายในเป็นการตกแต่งแบบศิลปะจีน ซึ่งเคยเป็นตึกสูงที่สุดของเยาวราช
  5. ถนนทองคำเยาวราช เป็นร้านค้าทองคำสองข้างทางของถนนเยาวราชคราคร่ำไปด้วยผู้คนจับจ่ายเลือกซื้อทองคำมากมาย
  6. ตลาดผักผลไม้เล่งบวยเอี่ย ซึ่งขายผักผลไม้ทั้งแบบสดและแบบแห้งให้เลือกซื้อตามความต้องการ
  7. ตลาดใหม่กรมภู เป็นตลาดเปิดใหม่ขายทั้งปลีกและส่งให้กับทุกคนมีสินค้ามากมายหลายชนิดให้เลือกซื้อ
  8. ตลาดยาจีนเยาวราชที่มีขายทั่วไปในเยาวราชสามารถเลือกซื้อเลือกหากันได้ตามความต้องการ
  9. ตลาดอาหารยามค่ำคืนสองข้างทางของถนนเยาวราช ยามค่ำจะเต็มไปด้วยร้านอาหารให้เลือกรับประทานกันมากมาย ทั้งอาหารแบบไทยและอาหารแบบจีน