รับจัดสัมมนาสมเด็จพระนเรศวร ตอนที่ 2

เรา Weseminathai บริษัทรับจัดสัมมนาทัวร์สัมมนาราคาถูก ขอเสนอข้อมูลรับจัดสัมมนาทัวร์สัมมนาราคาถูกเกี่ยวกับสมเด็จพระนเรศวรมหาราชตอนที่ 2 อันเป็นเนื้อหาเกี่ยวข้องกับการรวมตัวกันของสองประเทศระหว่าง สุโขทัย และ กรุงศรีอยุธยา เพราะในอดีตราชธานีแห่งแรกของไทยคือ สุโขทัย ซึ่งก่อตั้งโดยราชวงศ์พระร่วงมีกษัตริย์สืบทอดราชวงศ์และราชสมบัติกว่า 200 ปี เมื่อกษัตริย์จากกรุงศรีอยุธยายกทัพไปรบทำให้สุโขทัยกลายเป็นเมืองขึ้นของกรุงศรีอยุธยาอยู่ในการควบคุมของกรุงศรีอยุธยาราชธานี ต่อเมื่อเวลาผ่านไป ขุนพิเรนทรเทพหรือต่อมาคือสมเด็จพระมหาธรรมราชาพระราชบิดาสมเด็จพระนเรศวรได้ช่วยสมเด็จพระมหาจักรพรรดิขึ้นครองราช พระองค์ทรงมอบพระราชธิดาเพื่อผูกดองเครือญาติทำให้ฝ่ายสุโขทัยและกรุงศรีอยุธยามีความใกล้ชิดมากขึ้น แต่ในส่วนของประชาชนในประเทศทั้งสองยังมีความรู้สึกแบ่งแยกกันอยู่ ครั้งเมื่อทหารพม่ายกทัพมาตีกรุงศรีอยุธยาจากทางภาคเหนือทำให้ต้องมีการรวบรวมผู้คนและมีการนำประชากรจากกรุงสุโขทัยมารวมกันให้อยู่ในกรุงศรีอยุธยาทำให้ประชาชนจากทั้งสองประเทศมีความใกล้ชิดและรวมตัวกันเป็นหนึ่งเดียวกันได้เพราะเหตุแห่งสงครามระหว่างไทยกับพม่านี้เองเป็นมูลเหตุของการรวมประเทศทั้งสองเข้าด้วยกัน