รับจัดสัมมนาสุโขทัย

รับจัดสัมมนาสุโขทัย
รับจัดสัมมนาสุโขทัย

เรา Weseminathai บริษัทรับจัดสัมมนาทัวร์สัมมนาราคาถูก ขอเสนอสถานที่สำหรับรับจัดสัมมนาทัวร์สัมนาท่องเที่ยวราคาถูก สุโขทัย สถานที่สำหรับจัดสัมมนาอุทยานสุโขทัย เป็นสถานที่สำหรับท่องเที่ยวแบบเดินเที่ยว หรือ ปั่นจักรยานท่องเที่ยวก็เหมาะเพราะผู้ที่รับจัดสัมมนาทัวร์สัมมนาราคาถูกในจังหวัดสุโขทัยทัย เมื่อมาถึงแล้วมีสถานที่ท่องเที่ยวปั่นจักรยาน เช่น

  1. วัดศรีสวาย เป็นวัดโบราณสมัยขอมถือได้ว่าเป็นวัดของขอมโบราณเพราะดินแดนแถบนี้ในสมัย พุทธศักราช 1600 ถือว่าเป็นยุคเรืองอำนาจขอมที่มีส่วนเชื่อมกับนครวัดและนครทม ทำให้รูปแบบของสถาปัตยกรรมเป็นแบบปรางค์สามองค์ ต่อเมื่อชาวไทยปกครองจึงมีการเปลี่ยนรูปแบบใหม่ให้เป็นศาสนสถานของชาวพุทธ
  2. วัดสระศรีเป็นวัดในพุทธศาสนาสร้างในสมัยสุโขทัยลังกา เพราะมีรูปแบบของเจดีย์ทรงระฆังแบบศรีลังกาและมีพระพุทธรูปปางลีลา ซึ่งมีความงดงามอ่อนช้อยในแบบสุโขทัย เพราะพระพุทธรูปในแบบสุโขทัยรูปพระพักตรจะมีแบบรูปไข่ พระโอษฎยิ้มแย้ม รูปร่างกายอรชร ซึ่งวัดนี้มีอุโบสถประจำวัดอยู่กลางน้ำ
  3. อนุสาวรีย์พ่อขุนรามคำแหงแห่งราชวงศ์พระร่วงเป็นรูปปั้นของพ่อขุนรามที่อยู่ในท่านั่งถือหนังสือโบราณ ด้านข้างอนุสาวรีย์พ่อขุนรามคำแหงมีศิลาบันทึกอักษรลายไทยที่พ่อขุนรามคำแหงเป็นผู้คิดค้น
  4. วัดมหาธาตุสุโขทัยเป็นวัดหลวงสมัยกษัตริย์ราชวงศ์พระร่วงไว้สำหรับพระมหากษัตริย์บำเพ็ญพระราชกุศล