รับจัดสัมมนาเชียงแสน

เรา Weseminathai บริษัทรับจัดสัมมนาทัวร์สัมมนาราคาถูกขอเสนอข้อมูลรับจัดสัมมนาราคาถูกเชียงรายสามเหลี่ยมทองคำเชียงแสน เชียงแสนเคยเป็นเขตเมืองเก่าโบราณสำคัญมีสถานที่สำคัญมากมายโบราณสถานสำหรับท่องเที่ยว ซึ่งมีสถานที่ท่องเที่ยวดังนี้

  1. หอฝิ่น Hall Of Opium ซึ่งเป็นพิพิธภัณฑ์ของไทยที่มีประวัติเรื่องราวเกี่ยวข้องกับ ฝิ่น เพราะในเขตแดนของการค้าฝิ่นในพื้นที่สามเหลี่ยมทองคำมีมาอย่างยาวนาน และพิพิธภัณฑ์แห่งนี้จะอธิบายประวัติความเป็นมาของ ฝิ่น ประโยชน์ของฝิ่น และ โทษของฝิ่น
  2. รับจัดสัมมนาท่องเที่ยวทัวร์สัมมนาราคาถูกเที่ยวสามเหลี่ยมทองคำเชียงแสนโดยเรือแม่น้ำโขง ซึ่งเราสามารถเช่าเรือท่องเที่ยวชมความสวยงามของแม่น้ำโขง ดูสามเหลี่ยมทองคำผ่านแม่น้ำสองสายแม่น้ำโขงที่มาจากประเทศจีนตอนใต้และแม่น้ำสกรวกที่มาจากประเทศพม่า-ไทย
  3. รับจัดสัมมนาราคาถูกเที่ยววัดเจดีย์หลวงเชียงแสน ซึ่งเป็นวัดสายเถรวาทมีเจดีย์โบราณทรงระฆังอยู่กลางวัดและมีวิหารสำหรับสักการะบูชาพระพุทธเจ้าด้วย ดอกไม้ ธูป เทียน สามารถถวายสังฆทานแก่พระภิกษุสามเณรภายในวัดเจดีย์หลวงแห่งนี้ ซึ่งผู้ที่มาเที่ยวชมสามารถสัมผัสได้ดีถึงบรรยากาศความเงียบสงบของวัดแห่งนี้ อันเหมาะแก่การเจริญภาวนาอย่างยิ่ง