รับจัดสัมมนาเชียงใหม่ราคาถูก

เรา Weseminathai บริษัทรับจัดสัมมนาทัวร์สัมมนาราคาถูก ขอเสนอข้อมูลรับจัดสัมมนาเชียงใหม่ เที่ยวแบบปั่นจักรยาน รอบเขตเมืองเพราะเชียงใหม่เป็นจังหวัดทางภาคเหนือที่มีวัดวาอารามมากมายหลายสถานที่ซึ่งเราสามารถนำจักรยานมาปั่นเที่ยวรอบๆ เขตเมืองเชียงใหม่โดยมีสถานที่ท่องเที่ยวที่สามารถปั่นจักรยานเที่ยวคือ รอบคูเมืองเชียงใหม่ประตูท่าแพใกล้ไนท์บาร์ซ่า ที่แห่งนี้มีลานกว้างขวางสำหรับพักผ่อนถ่ายรูปเป็นที่ระลึกสำหรับนักท่องเที่ยวและยังมีร้านอาหารมากมายให้เลือกรับประทาน จากนั้นสามารถนำจักรยานเที่ยวตามวัดวา เช่น วัดพระสิงห์ ซึ่งในอดีตที่พระพุทธสิหิงค์ประดิษฐานอยู่ วัดเจดีย์หลวงที่มีเจดีย์โบราณที่เคยเป็นที่ประดิษฐานพระแก้วมรกตก่อนที่จะถูกอัญเชิญไปประดิษฐานที่ประเทศลาว ภายในวัดเจดีย์หลวงมีเสาอินทขิลหรือเสาหลักเมืองเชียงใหม่อยู่ภายในเขตวัดเจดีย์หลวงอีกด้วย และยังสามารถเที่ยววัดเชียงมั่นวัดแรกของเมืองเชียงใหม่ล้านนาเพราะสร้างขึ้นระหว่างที่พ่อขุนเม็งรายทรงสร้างเมืองเชียงใหม่ นอกจากนี้ยังสามารถปั่นจักรยานไปเที่ยววัดโลกโมฬีวัดโบราณที่อยู่นอกเขตเมืองโบราณล้านนาที่วัดโลกโมฬีแห่งนี้มีโบสถ์และวิหารที่สวยงาม จากนั้นยังสามารถปั่นจักรยานไปทานข้าวแถวประตูเชียงใหม่ที่นี่มีร้านอาหารริมทางมากมายมีอาหารให้รับประทานมากหลากหลาย จากนั้นยังสามารถปั่นจักรยานไปชมมวยไทยศิลปะป้องกันตัวแถวไนท์บาร์ซ่าและเดินซื้อของที่ระลึกรวมถึงวันเสาร์และอาทิตย์รอบเขตเมืองยังมีถนนคนเดินให้เที่ยวชมเที่ยวชิมอาหารพื้นเมืองอีกด้วย