รับจัดสัมมนาเที่ยวลำปาง

เรา Weseminathai บริษัทรับจัดสัมมนาทัวร์สัมมนาราคาถูกขอเสนอข้อมูลรับจัดสัมมนาทัวร์สัมมนาราคาถูกในต่างจังหวัดลำปางเพราะลำปางเป็นจังหวัดทางภาคเหนือถือได้ว่าเป็นจังหวัดเก่าแก่มีประวัติศาสตร์ความเป็นมายาวนานเคยเป็นเมืองโบราณสมัยพระนางจามเทวีพระธิดาของประเทศขอมโบราณ เคยเป็นเมืองสำคัญในสมัยพ่อขุนเม็งรายพระมหากษัตริย์ของเชียงใหม่ล้านนาและเคยเป็นเมืองขึ้นของประเทศพม่ามาอย่างยาวนานจนกระทั่งหนานทิพย์ช้างเจ้าเชื้อพระวงศ์แห่งพระเจ้าเจ็ดตนประกาศเอกราชไม่อยู่ในอาณาเขตของพม่าและลูกหลานของหนานทิพย์ช้างก็ได้ร่วมกันกับเจ้าพระยาจักรีในการร่วมกันขับไล่พม่าออกจากเชียงใหม่ ซึ่งจะถือได้เลยว่าลำปางเป็นเมืองสำคัญทางภาคเหนือ ซึ่งมีสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญหลายแห่งสำหรับผู้เที่ยวชมความสวยงามเหมาะสำหรับบุคคลผู้รับจัดสัมมนาทัวร์สัมมนาคือ
วัดพระธาตุลำปางหลวงวัดเก่าแก่โบราณซึ่งมีประวัติการค้นพบพระบรมสารีธาตุขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคือ พระเกษาธาตุ โดยพระองค์ได้ทรงลูบพระเกษาให้แก่มานพหนุ่มผู้ประสงค์ขอสิ่งที่เป็นที่ระลึกและนับถือเมื่อมานพได้รับแล้วก็ได้เก็บรักษาฝังดินไว้และภายหลังได้มีการสร้างพระเจดีย์ครอบพระเกษาธาตุไว้ ซึ่งวัดแห่งนี้เคยเป็นที่ประดิษฐานพระแก้วมรกตพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองของประเทศไทย