รับจัดสัมมนาเยาวราช

รับจัดสัมมนาเยาวราช
รับจัดสัมมนาเยาวราช

เรา Weseminathai บริษัทรับจัดสัมมนาท่องเที่ยวในกรุงเทพมหานครและรับจัดสัมมนาท่องเที่ยวในต่างจังหวัด รับจัดสัมมนาท่องเที่ยวชาวต่างชาติและรับจัดสัมมนาท่องเที่ยวชาวไทย ขอเสนอข้อมูลรับจัดสัมมนาท่องเที่ยว เกี่ยวกับ เยาวราช ซึ่งเป็นสถานที่สำหรับอยู่อาศัยของชาวไทยเชื้อสายจีน ที่มีมากกว่า 200 ปี สาเหตุที่มีชุมชนชาวจีนในเยาวราชเพราะชาวจีนเป็นส่วนหนึ่งในระบบเศรษฐกิจหลักของประเทศไทยที่มีมาอย่างช้านานนับตั้งแต่สมัยโบราณที่มีการเดินทางทั้งทางบกและทางน้ำมีการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างชาวไทยและชาวจีน ซึ่งชาวจีนนั้นถือเป็น “แรงงานอิสระ” ของประเทศไทย เนื่องจากสมัยการปกครองของกรุงศรีอยุธยาในพระนครแห่งอยุธยามีระบบข้าทาสและแรงงานไพร่ทำให้ต้องอยู่ภายใต้การกำกับของระบบกษัตริย์และขุนนางอำมาตย์ จึงเป็นสาเหตุที่ต้องมีการนำเข้าระบบแรงงานอิสระ ซึ่งก็คือ ชาวจีนอิสระที่มาจากประเทศจีนแผ่นดินใหญ่ ซึ่งชาวจีนเหล่านี้เป็นแรงงานสำคัญสำหรับการพัฒนาประเทศ โดยในสมัยกรุงธนบุรีภายหลังจากการทำสงครามกับพม่าหลายครั้งทำให้ประเทศอยู่ในภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ แต่ก็ได้ชาวจีนเป็นผู้ฟื้นฟูเศรษฐกิจอีกครั้งด้วยความขยันอดทนและความฉลาดในการค้าทำให้เศรษฐกิจไทยในสมัยกรุงธนบุรีกลับมาฟื้นตัวอย่างรวดเร็วและต่อเนื่องมาถึงสมัยกรุงเทพมหานคร สมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชหรือรัชกาลที่ 1 ทรงสร้างพระบรมมหาราชวังในพื้นที่ชุนชนของชาวจีน ทำให้ชาวจีนย้ายถิ่นฐานมาอยู่ในเขตเยาวราชในปัจจุบันและชื่อ เยาวราช นั้นหมายความถึง กษัตริย์ผู้ครองราชแต่วัยเยาว์ ซึ่งหมายถึง รัชกาลที่ 5 หรือ สมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวของเราชาวไทยทั้งปวง