รับจัดสัมมนาเรื่องของกรรม

เรา Weseminathai บริษัทรับจัดสัมมนาทัวร์สัมมนาราคาถูกขอเสนอข้อมูลประกอบการรับจัดสัมมนาราคาถูกเรื่องของ”กรรม” เพราะกรรมคือการกระทำของเราทุกคนย่อมได้รับผลของกรรมนั้นๆ ด้วยเหตุผลที่เราทำสิ่งใดย่อมได้รับผลจากการกระทำทำให้ผู้เขียนอยากยกตัวอย่างของกรรมดังนี้
กรรมดีคือการกระทำที่เป็นสิ่งดีและถูกต้องเมื่อหวนคิดถึงการกระทำนั้นแล้วมีความรู้สึกมีความสุข ซึ่งการกระทำดีเปรียบเหมือนของหอมถึงแม้ผู้กระทำจะอยู่ที่ใดเกียรติและประวัติของผู้กระทำย่อมหอมฟุ้งกระจายไปทั่วทุกทิศ เปรียบเหมือนอากาศหมอกยามเช้าที่ผู้สูดดมเข้าไปแล้วมีความสุขสดใสและการกระทำดีของเรานี้เองไม่ว่าจะไปอยู่ที่แห่งใดย่อมเป็นที่รักของบุคคลต่างๆเป็นที่รักของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย
กรรมชั่วหรือการกระทำที่ไม่ดีการเบียดเบียนผู้อื่นให้ได้รับความเจ็บช้ำน้ำใจการเบียดเบียนทั้งทางกาย วาจา ใจ ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนหรือแม้แต่การเบียนเบียดตัวเองของผู้เป็นเจ้าของก็ถือได้ว่าเป็นกรรมไม่ดีเป็นกรรมชั่วเปรียบดังของเหม็นเน่าแม้จะอยู่ไกลเพียงใดผู้ที่พบเห็นแม้จะอยู่ไกลแค่ไหนก็ไม่มีใครอยากเข้าใกล้
โดยสรุปแล้วกรรมดีก็ตามกรรมชั่วก็ตามเราย่อมได้รับผลแห่งกรรมนั้นๆ ซึ่งอาจได้รับผลในชีวิตนี้หรือในชาติถัดไปหรืออาจได้รับกรรมนั้นๆในชาติถ้ดถัดไป หรือหากผู้ที่เราทำกรรมใส่แล้วจะดีก็ตามจะชั่วก็ตามย่อมอาจมีการผูกเวรกรรมข้ามภพข้ามชาติเลยทีเดียว