รับจัดสัมมนา ตอนศึกชิงบัลลังก์

เรา Weseminathai บริษัทรับจัดสัมมนาทัวร์สัมมนาราคาถูกขอเสนอข้อมูลรับจัดสัมมนาทัวร์สัมมนาราคาถูกเกี่ยวข้องกับข้อมูลประวัติศาสตร์การปกครองเรื่องศึกชิงบัลลังค์ในสมัยอยุธยา เนื่องจากว่าในสมัยก่อตั้งกรุงศรีอยุธยาราชธานีมีครอบครัวใหญ่อยู่สองตระกูลคือ อู่ทอง 1 และ สุพรรณภูมิ 1 ซึ่งทั้งสองกลุ่มเป็นคนไทยทั้งคู่และมีการดองระหว่างกันแต่ด้วยความที่เป็นตระกูลใหญ่ทำให้มีเครือญาติพี่น้องมากทำให้ทั้งสองตระกูลหรือราชวงศ์ทั้งสุพรรณภูมิและอู่ทองมีการแย่งชิงราชสมบัติกันไปมา

  1. สมัยขุนหลวงพะงั่วซึ่งมีศักดิ์เป็นลุ่งของสมเด็จพระราเมศวรซึ่งมีศักดิ์เป็นหลาน
  2. สมเด็จพระราเมศวรแย่งชิงบัลลังค์จากพระเจ้าทองลัน ซึ่งครองราชสมบัติได้เพียง 7 วัน
  3. สมเด็จพระรามราชาธิราชแห่งราชวงศ์อู่ทองถูกพระเจ้าทองอินทร์ราชวงศ์สุพรรณภูมิแย่งชิงบัลลังค์กลับคืนอีก
  4. เจ้าอ้ายพระยาและเจ้ายี่พระยาต่างก็ยกทัพเข้ายึดพระนครศรีอยุธยาหลังจากสมเด็จพระเจ้าทองอินทร์สวรรคต ซึ่งทั้งเจ้าอ้ายพระยาและเจ้ายี่พระเสียชิวิตทั้งคู่