วัดสำคัญในอยธยา

เรา Weseminathai บริษัท รับจัดสัมมนา ทัวร์สัมมนาราคาถูกขอเสนอวัดน่าเที่ยวในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเมืองหลวงเก่าแห่งที่สองของประเทศไทย ซึ่งตั้งอยู่บริเวณที่เป็นเกาะมีลักษณะรายล้อมด้วยแม่น้ำสามสายคือแม่น้ำป่าสัก แม่น้ำลพบุรีและแม่น้ำเจ้าพระยา ซึ่งพระนครศรีอยุธยานี้เป็นอดีตเมืองหลวงที่มีวัดเยอะมากมายประมาณ 500 วัด ซึ่งวัดที่น่าสนใจมีดังนี้

  1. วัดมหาธาตุอดีตวัดสำคัญสำหรับพระมหากษัตริย์สักการะพระบรมสารีริกธาตุไทยซึ่งเป็นวัด ซึ่งลักษณะวัดภายในมีปรางค์ประธานเป็นทรงปรางค์แบบขอมโบราณเพียงแต่ลักษณะการสร้างเน้นให้มีลักษณะสูงขึ้นเพรียวขึ้นไปให้ดูแตกต่างจากขอมโบราณที่มีความใหญ่ตูม โดยความสำคัญของวัดมหาธาตุแห่งนี้เป็นที่ประทับของสมเด็จพระสังฆราชแห่งกรุงศรีอยุธยา โดยรอบปรางค์ประธานเป็นระเบียงคตรายล้อมด้วยพระพุทธรูปหินทรายปางมารวิชัย ปัจจุบันถูกตัดลักขโมยไปเหลือเพียง ชิ้นส่วนที่กระจายรอบระเบียง และมีการนำชิ้นส่วนต่างๆของพระพุทธรูปมาประกอบขึ้นใหม่ด้านหลังปรางค์ประธาน ซึ่งในปัจจุบันปรางค์ประธานก็ทรุดโทรมลงเหลือเพียงครึ่งเดียว เพราะพังถล่มลงมาเมื่อเกิดฝนตกหนักติดต่อเป็นระยะเวลานานทำให้ปรางค์ประธานถล่มลงมา ซึ่งคติความเชื่อของการมีพระปรางค์เพื่อ ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ ซึ่งมีการค้นพบเครื่องทองและพระบรมสารีริกธาตุเมื่อครั้งปรางค์ถล่ม โดยมากแล้ว เราจะสามารถพบสิ่งสำคัญในวัดคือ
    • พระพุทธรูปใต้รากไม้ (เศียรพระ)
    • โบสถ์และวิหาร
    • เจดีย์หรือสถูปบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ
  2. วัดราชบูรณะวัดหลวงสร้างในสมัยพระเจ้าเจ้าสามพระยา อุทิศกุศลให้แก่พระราชบิดาและพระเชษฐาทั้งสองพระองค์เจ้าอ้ายพระยาและเจ้ายี่พระยา ลักษณะภายในวัดมีพระวิหารขนาดใหญ่ เพื่อสักการะบูชาพระพุทธเจ้าและเจดีย์ปรางค์ประธานตรงกลาง ภายในปรางค์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุและเครื่องทองกษัตริย์ในสมัยพระเจ้าสามพระยามากมาย น่าเสียดายที่ถูกขโมยลักลอบขุดขโมยเอาไป
  3. วัดพระรามวัดที่สร้างอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแก่สมเด็จพระเจ้าอู่ทองปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์อู่ทองผู้ก่อตั้งเมืองหลวงแห่งที่สองของชาวไทย ซึ่งภายในวัดมีเจดีย์องค์ปรางค์ประธานเป็นจุดเด่นของวัดเช่นเดิม ซึ่งบ่งบอกถึงความสำคัญของอิทธิพลของวัฒนธรรมของ”ขอมโบราณ”ที่มีอยู่ในประเทศไทยสมัยพระนครศรีอยุธยา โดยรอบของพระปรางค์วัดพระรามแห่งนี้มีสถูปเจดีย์รายล้อมและมีวิหารน้อยใหญ่อยู่เพื่อประชาชนในสมัยอยุธยาสามารถสักการะบูชากราบไหว้พระพุทธรูปและสวดมนต์เพื่อเป็นการสร้างบุญกุศลให้แก่ตนเองและครอบครัว และรอบๆวัดพระรามยังมีคลองใหญ่รอบวัดเรียกว่า บึงพระราม ซึ่งเชื่อว่าเป็นการขุดดินเพื่อนำไปสร้างวัดพระรามและวัดต่างๆโดยรอบ และยังสามารถใช้เป็นทางคมนาคมทางเรือได้อีกด้วย