เลขศาสตร์มงคล 15

เลขศาสตร์มงคล 15
เลขศาสตร์มงคล 15

เรา Weseminathai บริษัทรับจัดสัมมนาทัวร์ท่องเที่ยวเพื่อการพัฒนาองค์กร ขอเสนอข้อมูลเพื่อการรับจัดสัมมนาซึ่งนำมาประกอบการอธิบายการรับจัดสัมมนาด้วยพลังเลขศาสตร์เบอร์โทรศัพท์ ซึ่งเลขศาสตร์เบอร์มงคลที่จะนำมาเสนอในวันนี้คือ เลข 15 51 ซึ่งเป็นเลขศาสตร์เบอร์มงคลเหมาะใน “ด้านปัญญา” เพราะเลขศาสตร์ 15 51 เป็นเลขคู่มิตร บุคคลใดๆ ก็ตามที่มีเลขเหล่านี้อยู่ในเบอร์โทรศัพท์ บ่งบอกถึง ความมีปัญญา เฉลียวฉลาด เป็นบุคคลชอบศึกษาเล่าเรียนสามารถสร้างความสำเร็จในการทำงาน เงินทอง ชื่อเสียง เพราะเป็นคนชอบศึกษาเล่าเรียนในศาตร์วิชาต่างๆ ไม่หยุดเรียนรู้วิชาการด้านต่างๆ เป็นคนมีศีลธรรมจริยธรรมคุณธรรมสูง คิดตัดสินใจทำการใดๆ ด้วยความถูกต้องเป็นหลัก ซึ่งเลขศาสตร์เบอร์มงคล 15 51 กลุ่มนี้เหมาะสำหรับอาชีพ ครู อาจารย์ นักเรียน นักศึกษา  และอีกหลากหลายอาชีพ